Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Szukając pracy w czasach pandemii
wiadomość pochodzi z:  „Ziemia Sochaczewska”

Sytuacja na naszym rynku pracy nie przedstawia się tak źle, jak mogłoby wynikać z niektórych prognoz gospodarczych. Liczba osób bez pracy wzrosła nieznacznie. W najbliższych dniach mają ruszyć nabory na formy pomocy przeznaczone dla bezrobotnych.

Jak wynika z informacji przekazanych nam przez Powiatowy Urząd Pracy liczba bezrobotnych na terenie naszego powiatu na koniec marca wynosiła 1719 osób. Na koniec kwietnia wzrosła o 79 osób. Obecnie w PUP czekają na bezrobotnych 32 oferty pracy obejmujące 232 etaty.  Poza tym niebawem ruszają nabory na formy wsparcia przeznaczone dla osób bezrobotnych. Informacje na ten temat udzielane będą telefonicznie przez PUP oraz zamieszczone na stronie internetowej sochaczew.praca.gov.pl.

Równolegle urząd realizuje formy pomocy dotyczące spadku obrotów gospodarczych w następstwie pandemii dla przedsiębiorców. Są to: dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne, dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników, dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych, niskoprocentowa pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców. Tylko odnośnie do ostatniej z wymienionych form do PUP wpłynęło ponad 3,8 tys. wniosków. 111 podmiotów gospodarczych ubiega się o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, a 235 o dofinansowania do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników). 

A A A
01-06-2020
godz.11:58
 


nadchodzące wydarzenia

wtorek, 05.07.2022 r. 3687373 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy