Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Na 600-lecia równiej

Nie jest to rozwiązanie docelowe, bo z tym trzeba poczekać do chwili zaprojektowania dróg dojazdowych do nowego mostu na Bzurze, ale kierowcy już odczuli znaczną poprawę. Odcinek alei 600-lecia, między torami wąskotorówki a mostem na Utracie, zyskał nową nawierzchnię. Na zlecenie MZDW prace wykonała warszawska firma "Efekt".

Jak informuje wiceprzewodniczący sejmiku mazowieckiego i szef tamtejszej komisji budżetowej Adam Orliński, remont pasa jezdni od strony rzeki Bzury wykonano w trzy dni, między 13 a 15 maja. Prace sfinansował Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Kosztowały 150 tys. zł, a ich przeprowadzenie zlecono spółce Budowa i Naprawa Dróg "Efekt". Najpierw drogę wyfrezowano, oczyszczono i na koniec ułożono czterocentymetrową warstwę asfaltu. Łącznie wylano około dwóch tysięcy metrów kwadratowych masy bitumicznej. I trzeba przyznać, że teraz jeździ się komfortowo, jest równo, bez porównania lepiej niż przed remontem.

Jak podkreśla Adam Orliński, drugi pas jezdni jest w znacznie lepszym stanie i z jego przebudową można jeszcze poczekać, przynajmniej do chwili poznania dokładnej lokalizacji nowego mostu na Bzurze, gdyż obydwie inwestycje ściśle się ze sobą wiążą.
Warto przypomnieć, że MZDW i burmistrz wspólnie zabiegali o generalny remont alei 600-lecia, jej odcinka między torami kolejowymi a skrzyżowaniem z Trojanowską. W 2019 roku na opracowanie projektu robót miasto wydzieliło w budżecie ponad sto tysięcy, ale mimo kilku prób nie udało się wyłonić wykonawcy dokumentacji. Od zadania odstąpiono, gdy projektanci nowego mostu na Bzurze zaproponowali, by powstał on naprzeciwko osiedla komunalnego w Trojanowie. Most w tym miejscu oznaczałby, że trzeba przebudować także odcinek al. 600-lecia, co najmniej na fragmencie od skrzyżowania ze Staszica do wjazdu na parking przy kościele.

- Miasto z samorządami szczebla powiatowego i wojewódzkiego ściśle współpracuje przy wszystkich dużych projektach drogowych. Tak było i tym razem. A warto wspomnieć, że w Sochaczewie co piąty kilometr sieci dróg, to nie są ulice miejskie. W naszych granicach leży 15 km dróg wojewódzkich oraz 17 km powiatowych. I są one systematycznie modernizowane - mówi wiceburmistrz Dariusz Dobrowolski.

I przypomina, że w latach 2017-2019 Powiatowy Zarząd Dróg poddał gruntowej przebudowie ulicę Sienkiewicza, Towarową, ks. Janusza, a obecnie nadzoruje remont ul. Głowackiego i trzeciego etapu Trojanowskiej.

- Pełną przebudowę ulicy Trojanowskiej powiat prowadzi od 2017 roku i od początku partnerem tego projektu jest samorząd miejski, który najpierw dołożył prawie 60 tys. do opracowania dokumentacji technicznej, a następnie w latach 2017, 2018 i 2020 przeznaczył na to zadanie łącznie 3,6 mln zł - wylicza wiceburmistrz.

Podobnie jest z Głowackiego, gdzie miasto wyłożyło 40 tys. na dokumentację, a w tym roku dofinansuje zadanie kwotą 265,6 tys. zł. Obydwa samorządy wspólnie pracują też nad dwoma projektami mostowymi. Chodzi o remont przeprawy leżącej w śladzie ulic Mostowej i Brukowej oraz budowę nowego mostu na Bzurze.

Zdaniem burmistrza Piotra Osieckiego
Od lat ściśle współpracujemy z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich, widać tego efekty, a ratusz otrzymuje znacznie więcej, niż sam wykłada. W latach 2017-2019 przeznaczyliśmy milion złotych m.in. na zaprojektowanie i budowę oświetlenia w ulicach Chopina i Chodakowskiej, na projekty remontu ulic Chopina i 15 Sierpnia oraz dokumentację przebudowy chodników w ulicach Wyszogrodzkiej i Chopina. W tym samym okresie samorząd Mazowsza zainwestował w Sochaczewie 27,7 mln. To pieniądze wydane m.in. na budowę mostu na Pisi, remont Chodakowskiej i 15 Sierpnia, przebudowę ulicy Chopina od ronda w kierunku gminy Sochaczew, remont al. 600-lecia od Trojanowskiej do Warszawskiej. Bardzo sobie cenię tę współpracę, zważywszy, że z przebudowanych dróg i mostów korzystają głównie nasi mieszkańcy. I za tę współpracę dziękuję radnym wojewódzkim oraz wiceprzewodniczącemu sejmiku panu Adamowi Orlińskiemu.

Zdaniem wiceprzewodniczącego sejmiku Adama Orlińskiego
Systematycznie remontujemy drogi wojewódzkie leżące w administracyjnych granicach miasta. I można powiedzieć, że jesteśmy już na finiszu. Tylko w minionym roku MZDW przeprowadził kosztem prawie 11 mln zł remont ul. Chopina od ronda Jana Pawła II do torów kolejki wąskotorowej, a za niemal 5 mln ułożył chodnik w ul. Wyszogrodzkiej i przebudował prawie kilometrowy odcinek ulicy 15 Sierpnia między obwodnicą a skrzyżowaniem. Cieszę się, że mimo trudnej sytuacji, w jakiej znalazły się wszystkie samorządy odczuwające skutki pandemii, udało nam się wygospodarować pieniądze na remont alei 600-lecia.

A A A
29-05-2020
godz.08:31
 


nadchodzące wydarzenia

wtorek, 05.07.2022 r. 3687444 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy