Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Szukamy "Ośmiu Wspaniałych"

Pragniemy poinformować, że przyjmowane są zgłoszenia do  XIV Powiatowej Edycji  Konkursu "Ośmiu Wspaniałych". Jest on skierowany do osób, które wyróżniają się w lokalnej społeczności, działając w oparciu o idee wolontariatu.

Lokalny Komitet Organizacyjny Samorządowego Konkursu Nastolatków ,,8 Wspaniałych” wraz ze Starostwem Powiatowym w Sochaczewie oraz samorządami gminnymi z powiatu sochaczewskiego zapraszają do zgłaszania wyróżniających się wolontariuszy do XIV Sochaczewskiej Edycji Konkursu ,,8 Wspaniałych”.

Wyróżniający się wolontariusze to tacy, którzy podejmują różne pozytywne inicjatywy na rzecz społeczności szkolnej i środowiska lokalnego, zachęcają rówieśników do działań prospołecznych, podejmują przedsięwzięcia przeciw przemocy i agresji w szkole, prezentują aktywną postawę w przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród młodzieży. Na uwagę zasługują młodzi ludzie, minimum przez rok pracujący jako wolontariusze, wykazujący się konsekwencją w realizacji podjętych zobowiązań, ich działania mogą być wzorem dla innych, charakteryzują się wytrwałością w pokonywaniu trudności i osiąganiem wyznaczonych celów. Wolontariuszy do konkursu mogą zgłaszać rodzice lub prawni opiekunowie. Do zgłoszenia powinny być dołączone minimum dwie rekomendacje ze szkoły/placówki, instytucji, stowarzyszenia, fundacji lub od osób prywatnych.

Zgłoszenia przyjmowane są do 6 marca do godziny 15:00 w kategoriach:

-grupowej (grupa liczyć musi minimum osiem osób),

-indywidualnej: ósemeczka (klasa 4-6 szkoły podstawowej),ósemka junior (klasa 7-8 szkoły podstawowej), ósemka senior (klasa 1-5 szkoły ponadpodstawowej).

 Formularze zgłoszeniowe  należy składać w  sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie, ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 w zaklejonej kopercie z dopiskiem Konkurs „Ośmiu Wspaniałych”. Przesłuchania do  powiatowego konkursu odbędą się 12 marca  w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie.  Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o harmonogramie rozmów z komisją konkursową.

Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 25 marca o godzinie 17:00 podczas gali w Państwowej Szkole Muzycznej w Sochaczewie. Pytania prosimy kierować na adresy e-mail  joannaadamiak1@wp.pl, monika_komosa@interia.pl. Formularze zgłoszeniowe pobrać można z portalu sochaczew.pl, na którym zamieszczony został pełen regulamin konkursu.  

opr. ap

 

regulamin

zgłoszenie grupowe

zgłoszenie indywidualne

 

 

A A A
19-02-2020
godz.09:48
 


nadchodzące wydarzenia

piątek, 24.09.2021 r. 3345528 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy