Sześć milionów na zabytki

Samorząd województwa mazowieckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane regionalnych zabytków przeznaczy w tym roku 6 mln zł. Nabór wniosków potrwa do 27 lutego.

O dotację może wystąpić każdy, kto jest właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru lub posiada taki zabytek w trwałym zarządzie i ma tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Maksymalna kwota dotacji, o którą można ubiegać się w tym roku, wynosi 200 tys. zł. Dotacja może być udzielona na obiekty zabytkowe znajdujące się na terenie Mazowsza i są dostępne publicznie. Wnioskujący powinni wykazać także istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców województwa mazowieckiego.

Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane należy złożyć w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w postaci otwartych plików tekstowych (na płycie CD, DVD lub innym nośniku) wraz z załącznikami. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej mazovia.pl w panelu kultura i turystyka w zakładce zabytki-dotacje. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 59-79-521, (22) 59-79-522, (22) 59-79-119, (22) 59- 79- 230. 

A A A
12-02-2020
godz.13:49
 


nadchodzące wydarzenia

czwartek, 13.08.2020 r. 2941434 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy