Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Nowy komendant Hufca ZHP Sochaczew

Komendant Hufca ZHP Sochaczew hm. Krzysztof Wasilewski po 30 latach przestał pełnić tę funkcję. Podczas odbywającego się 30 listopada zjazdu hufca delegaci wybrali na komendanta phm. Annę Wasilewską, dotychczasowego zastępcę.

Podczas Zjazdu Zwykłego Hufca ZHP przyjęto sprawozdania i udzielono absolutorium władzom hufca za minioną kadencję 2015 -2019. Podziękowano kończącej swoją pracę Komendzie Hufca, a w szczególności komendantowi Krzysztofowi Wasilewskiemu za trzydzieści lat kierowania hufcem. Wybrano też nowego komendanta, którym została phm. Anna Wasilewska, związana z harcerstwem od najmłodszych lat, a ostatnio – zastępca komendanta hufca ds. programowych.

Dotychczasowy komendant swoją wiedzą i doświadczeniem będzie wspierać dalszy rozwój hufca pełniąc funkcję zastępcy ds. organizacyjnych i szefa biura hufca. Zastępczynią ds. pracy z kadrą i kształcenia została druhna phm. Katarzyna Mosakowska-Sobótka. W skład Komendy weszli także: pwd. Krystian Papierowski (członek komendy ds. programu), phm. Maciej Wasilewski (członek komendy, kwatermistrz hufca), pwd. Zbigniew Tempczyk (członek komendy ds. wychowania duchowego). Funkcję skarbnika będzie pełnić phm. Janina Kurant. Wybrano też Komisję Rewizyjną i Sąd Harcerski.

Zjazd był okazją do rozmów na temat przyszłości oraz wyzwań, które stoją przed hufcem. W jego trakcie przyjęto strategię rozwoju sochaczewskiego harcerstwa. W Zjeździe Chorągiew Mazowiecką reprezentowali: komendant hm. Cezary Supeł oraz phm. Jacek Klinger.

Wiele miłych słów skierowano do ustępującego komendanta. Jak podkreślano, Krzysztof Wasilewski może być wzorem dla wielu młodych osób. To pod jego kierownictwem hufiec zawsze był ambasadorem i wizytówką miasta. Nie bez przyczyny w roku 2017 przyznano mu tytuł Honorowego Obywatela Sochaczewa. 

Dla wielu sochaczewian hufiec równa się Krzysztof Wasilewski. Harcerze od samego początku organizują Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, obozy i wyjazdy kolonijne, w tym dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, akcję „Betlejemskie Światło Pokoju” (rozwożą je do wszystkich szkół, urzędów, ośrodków kultury, instytucji współpracujących z Hufcem), „Rajd Szlakami Walk nad Bzurą”, przeglądy piosenki harcerskiej, szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego. Nasi harcerze regularnie jeżdżą na Monte Cassino, na Cmentarz Orląt we Lwowie, reprezentują nasz kraj zaciągając warty honorowe, ale też pełnią ważne funkcje organizacyjne i porządkowe. Przeszkoleni w ratownictwie medycznym „obsługiwali” m.in. wizyty papieża Jana Pawła II w Warszawie, Krakowie i Łowiczu. Sochaczewski hufiec jest jednym z najlepiej ocenianych na całym Mazowszu. Dzięki m.in. staraniom Krzysztofa Wasilewskiego w 2004 roku Honorowym Obywatelem Miasta został ostatni Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, ulica Hanki Sawickiej zmieniła się w ulicę Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, a przed harcówką stanęło Jego popiersie. Dzięki Krzysztofowi Wasilewskiemu hufiec przeszedł remont.  

Nowa druhna komendant Anna Wasilewska to ceniony i doświadczony instruktor harcerstwa. Od grudnia ubiegłego zasiada we władzach Chorągwi Mazowieckiej ZHP, gdzie odpowiada za komunikację. Została wyróżniona między innymi odznaką Chorągwi i tytułem Instruktora Godnego Naśladowania. Podharcmistrz Anna Wasilewska jest inicjatorką utworzenia Kręgu Starszyzny Harcerskiej, współtworzyła takie wydarzenia jak Mazowiecki Rajd Szlakami Walk nad Bzurą i Miasteczko Harcerskie, współorganizuje coroczne finały WOŚP.

Obecnie Hufiec ZHP Sochaczew jest prężnie rozwijającą się organizacją wychowawczą. Liczy 362 zuchów, harcerzy i instruktorów, a w jego skład wchodzi osiemnaście jednostek z Sochaczewa i terenu powiatu sochaczewskiego.

- Na początku było marzenie i ciężka praca. Dzisiaj aż trudno uwierzyć, że to rzeczywistość. Zmiana warty dosięgła i nas. Przez wiele lat to właśnie Krzysztof Wasilewski był moim przewodnikiem na harcerskiej i instruktorskiej drodze. Zaraził swoją pasją i dobrą energią, ale też potrzebą zdobywania wiedzy i szukania inspiracji – skomentowała na facebooku zmiany w hufcu jego nowa szefowa.

Jak zapewnia Anna Wasilewska hufiec jest w dobrej kondycji, stabilny finansowo, posiada zadbaną bazę obozową i ma wypracowany pozytywny wizerunek harcerzy wśród społeczności lokalnej, a to wszystko dzięki  osobistemu zaangażowaniu druha Krzysztofa.

 

 

 

A A A
02-12-2019
godz.09:16
 


nadchodzące wydarzenia

wtorek, 09.08.2022 r. 3741065 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy