Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Jubileusz służb sanitarnych

Państwowa inspekcja sanitarna obchodzi w tym roku 100-lecie swojego istnienia. Uroczystości centralne odbyły się w Warszawie w poniedziałek 7 października. Wzięła w nich udział dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sochaczewie, Beata Fergińska. Nasza stacja jest nieco młodsza, w przyszłym roku skończy 70 lat.

Stacja sanitarno-epidemiologiczna w Sochaczewie mieści się w wybudowanym przed I wojną światową budynku przy ul. Traugutta 18. Funkcjonuje tam od 1950 roku. Początkowo w tym samym miejscu działały też łaźnia miejska (do 1979 roku) i przychodnia przeciwgruźlicza (do 1996 roku). Od początku 1998 roku w związku z wprowadzeniem reformy ustrojowej kraju, sochaczewski sanepid został włączony w skład służb zespolonych przy starostwie powiatowym i przyjął nazwę Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sochaczewie.

Obecnie stacja obejmuje swoim zasięgiem działania na obszarze powiatu sochaczewskiego zamieszkałego przez ponad 85 tysięcy mieszkańców. Sprawuje nadzór nad warunkami higieny środowiska, higieny pracy, procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, żywności i żywienia. Prowadzi działalność zapobiegawczą i przeciwepidemiczną w zakresie chorób zakaźnych.

- Naszym celem jest dbanie o bezpieczeństwo we wszystkich aspektach życia, pracy i wypoczynku człowieka. Rozwiązujemy problemy, dostarczamy eksperckiej wiedzy, nadzorujemy warunki sanitarno-higieniczne, promujemy zdrowy styl życia. Prowadzimy nadzór oraz kontrole mające na celu zapobiegnie wszelkim zagrożeniom fizycznym, chemicznym i biologicznym – mówi dyrektor PSS-E w Sochaczewie, Beata Fergińska.

- Z drugiej strony sochaczewski sanepid to nie tylko kontrole i wydawanie pozwoleń. Pracownicy stacji wychodzą na zewnątrz. W lato nasze stoisko informacyjne było obecne na wielu imprezach plenerowych. Ściśle współpracujemy także z policją, w kwestiach narkotyków i dopalaczy – dodaje Beata Fergińska.

A A A
10-10-2019
godz.08:32
 


nadchodzące wydarzenia

środa, 22.09.2021 r. 3343102 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy