Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Upamiętnili zamordowanych kolegów

Na frontowej ścianie nowego budynku Komendy Powiatowej Policji pojawiła się tablica upamiętniająca 22 funkcjonariuszy policji państwowej związanych z ziemią sochaczewską, którzy polegli lub zostali zamordowania w czasie II wojny światowej. Jej uroczyste odsłonięcie miało miejsce 6 października.

Wśród wielu gości, którzy pojawili się na odsłonięciu tablicy, były rodziny zamordowanych i poległych funkcjonariuszy, na czele z synem zamordowanego w 1944 roku Jana Kraszewskiego, księdzem Tadeuszem Kraszewskim, czy wnukiem funkcjonariusza policji przedwojennej Dariuszem Gałązką.

Tablica zawiera 21 nazwisk funkcjonariuszy zamordowanych w Twerze i jedno nazwisko funkcjonariusza policji poległego w czasie kampanii włoskiej w 1944 roku. Każda z tych osób wywodzi się z ziemi sochaczewskiej.
W przemówieniach wygłoszonych podczas uroczystości niejednokrotnie przypominano, że odsłonięcie tablicy jest możliwe dzięki zmianie ustrojowej, która dokonała się w naszym kraju, gdyż wcześniej, przez blisko 50 lat, pamięć o funkcjonariuszach Policji Państwowej była zakłamywana i wymazywana.

- Podejmując wraz z przedstawicielami IPA decyzję o wmurowaniu tej tablicy, pragnęliśmy przywrócić prawdziwą historię Policji Państwowej i tragedii, która spotkała tę formację w czasie II wojny światowej. Pragniemy podkreślić, że Policja Państwowa była jednym z fundamentów niepodległego państwa polskiego przed wojną. Składała się z ludzi wybitnych, z głęboko zakorzenionym patriotyzmem. Agresja Niemiec i Związku Sowieckiego w 20 lat po odzyskaniu niepodległości była ciężką próbą także dla tych ludzi. W samej tylko kampanii wrześniowej zginęło do 3 tysięcy funkcjonariuszy państwowych. 12 tysięcy policjantów dostało się do niewoli sowieckiej, z czego 6 tysięcy zostało zamordowanych w zbrodni katyńskiej, wśród nich 21 funkcjonariuszy związanych z ziemią sochaczewską – podkreślał komendant powiatowy w Sochaczewie, insp. Michał Safjański.

Uroczystość przebiegła z wszelkimi honorami. Wzięła w niej odział Orkiestra Reprezentacyjna Policji przy KGP pod dyrekcją mł. insp. Janusza Trzepizura. Wygłoszony został apel poległych i rozbrzmiała salwa honorowa. Z komendy powiatowej zebrani udali się na uroczystą mszę świętą do kościoła parafii św. Wawrzyńca.

W uroczystości wzięli udział m.in.: poseł Maciej Małecki, zastępca komendanta policji wojewódzkiej w Łodzi Włodzimierz Kalinowski, mł. insp. Robert Horosz z Biura Edukacji Historycznej przy Muzeum Policji KGP, komendanci powiatowych i miejskich garnizonów mazowieckiego i łódzkiego, zastępca prokurator rejonowej Małgorzata Borek, starosta sochaczewski wraz zastępcą i szefem rady powiatu, burmistrz Sochaczewa z zastępcami i przewodniczącym rady miasta, duchowni z biskupem Wojciechem Osialem, i kapelanem diecezjalnym policji ks. prałatem Piotrem Żądło, z-ca dowódcy 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej płk Grzegorz Zaręba, komendant powiatowy PSP Piotr Piątkowski, a także przedstawiciele współorganizatora wydarzenia, Stowarzyszenia IPA Sochaczew z przewodniczącym Pawłem Dubieleckim.

 

 

A A A
07-10-2019
godz.07:57
 


nadchodzące wydarzenia

wtorek, 09.08.2022 r. 3741065 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy