Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Sądy są potrzebne

Choć kwestia istnienia Sądu Rejonowego w Sochaczewie jest obecnie niczym nie zagrożona, to nadal podejmowane są działania zmierzające do ocalenia pozostałych 79 sądów na terenie kraju. Na czym będą one polegały, o to zapytaliśmy adwokata Wojciecha Błaszczyka – prezesa Stowarzyszenia Amici Curiae oraz pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej.

 - Dlaczego Stowarzyszenie Amici Curiae podjęło kolejne działania i powołano KIO?

 - Inicjatywa ta jest elementem kontynuacji działań podejmowanych przez Stowarzyszenie już wcześniej, czyli walki o Sąd Rejonowy w Sochaczewie. Wprawdzie w projekcie ostatniego rozporządzenia jednostka ta nie jest uwzględniona do likwidacji, jednak pozostało ich jeszcze do zamknięcia 79 w kraju.

 - Jakie czynniki przeważyły?

- Są trzy powody, dla których będziemy działać. Powód pierwszy o charakterze uniwersalnym dotyczy potencjalnego zagrożenia Sądu Rejonowego w Sochaczewie. Istnieje prawdopodobieństwo, że albo minister Gowin, albo inna osoba na tym stanowisku, może wrócić do pomysłu likwidacji małych sądów. Stowarzyszenie przygotowało projekt obywatelski ustawy o utworzeniu okręgów sądowych, w taki sposób, aby prawo do likwidacji sądów i ich tworzenia odebrać Ministrowi Sprawiedliwości i zgodnie z wymogiem Konstytucji przekazać to prawo Parlamentowi. Po drugie wydaje mi się, że społeczność sochaczewska jest winna pomóc innym mieszkańcom tych miejscowości, w których sądy będą likwidowane. W imię pewnej solidarności i podziękowania powinniśmy tę walkę kontynuować.

 - Osobiście zaangażował się Pan również w te działania?

- W istotnym stopniu jestem współautorem skargi do Trybunału Konstytucyjnego, którą złożyła grupa ponad pięćdziesięciu posłów z trzech klubów parlamentarnych. Mam zaszczyt być pełnomocnikiem prawnym w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, a to jest potwierdzeniem tego, o czym mówiłem od samego początku, czyli że pomysł ministra Gowina jest niekonstytucyjny. Głęboko wierzę, że będę w stanie przedstawić zasadność naszych racji.

 - Kto tworzy Komitet Inicjatywy Obywatelskiej?

- Tworzy go ponad 20 osób, głownie samorządowcy, czyli burmistrzowie, starostowie, a także prawnicy: sędziowie, adwokaci i notariusze. Połączenie tych sił mam nadzieję, że przyniesie wymierne efekty. 

 

- Na czym bazuje wspomniany projekt obywatelski?

- W uproszczeniu projekt ten polegał będzie na tym, aby ustrój sądów, czyli podział państwa na okręgi sądowe, był regulowany ustawą. Wszystko po to, aby tworzyć i znosić sądy mógł tylko sejm, a nie minister. Będziemy obecnie prowadzić akcję propagującą treść wspomnianego dokumentu. Zgodnie z wymogiem ustawowym musimy zebrać 100 tys. podpisów obywateli pod tym projektem.

 - W jaki sposób będą zbierane podpisy?

- W sensie formalnym musimy zebrać podpisy do 27 września, czyli w ciągu trzech miesięcy. Rozpoczęliśmy już ich gromadzenie 15 lipca i akcja potrwa do końca miesiąca. Zależy nam na tym, aby złożyć ich komplet w sierpniu i uruchomić dalszą część procedury.

 - Jaki zasięg będzie miała akcja?

- Działanie to będzie miało zasięg ogólnopolski. Przedstawiciele Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej i Stowarzyszenia Amici Curiae są wspierani bardzo silnie przez parlamentarzystów z PSL. Podpisy będą zbierane w różnych miejscach. W ostatnią niedzielę np. w Sochaczewie zbiórka odbywała się na Placu Kościuszki, przy kościele w Boryszewie, Trojanowie, Chodakowie i Karwowie.

 - Gdzie znajdziemy informacje na temat podejmowanych działań?

- Jako Komitet mamy swoją stronę internetową www.wobroniesadow.pl tam są podane wszelkie informacje na temat Komitetu, projektu ustawy i jego uzasadnienia, składu osobowego i zasad zbierania podpisów. Podejmując tę inicjatywę możemy pokazać, że dbamy o nasze Małe Ojczyzny i przeciwstawiamy się pomysłom zmierzającym w istocie do stopniowej degradacji społeczności lokalnych.

 ES (Echo Powiatu)

A A A
20-07-2012
godz.13:02
 


nadchodzące wydarzenia

poniedziałek, 18.10.2021 r. 3368150 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy