Ratusz czeka na decyzję marszałka
wiadomość pochodzi z:  „Ziemia Sochaczewska”

Sochaczew znalazł się na liście niemal pięćdziesięciu samorządów z Mazowsza, które otrzymają unijne dofinansowanie na wymianę starych pieców na nowe. Projekt obejmie 59 rodzin z terenu miasta, które w terminie złożyły stosowną deklarację i komplet wymaganych dokumentów. Zadanie ma wartość niemal 1,7 mln, przy czym spodziewane dofinansowanie to prawie 1,2 mln zł.

Wiosną ub. roku marszałek Struzik, za pośrednictwem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych, ogłosił konkurs w ramach działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, w którym można było uzyskać dofinansowanie, do 80 procent kosztów kwalifikowanych, na wymianę urządzeń grzewczych. Pod tym hasłem kryła się np. wymiana kotłów i pieców wykorzystujących paliwa stałe na źródła ciepła spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe. W kramnicach zorganizowano spotkanie informacyjne, na które przyszło ok. 200 osób, a kilka tygodni później ratusz sporządził listę zainteresowanych wymianą pieców i w ich imieniu złożył marszałkowi wniosek o dofinansowanie.

- W regulaminie konkursu zastrzeżono, że rodziny nie mogą składać wniosków indywidualnie, a o wsparcie mogą się ubiegać tylko jednostki samorządu. Z tego powodu, niejako w imieniu naszych mieszkańców, staraliśmy się o 1.158.300 zł i taką kwotę nam przyznano. To wartość robót, która zostanie pokryta środkami unijnymi. Cały projekt oszacowaliśmy na 1.686.000 zł, a różnicę między tymi kwotach wezmą na siebie rodziny uczestniczące w projekcie. Każda z nich zadeklarowała, że zapewni wkład własny, czyli pokryje minimum 20 procent kosztów kwalifikowanych – informuje wiceburmistrz Dariusz Dobrowolski.

W ramach konkursu wsparcie można było uzyskać na wymianę kotłów, pieców i innych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych, na podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej, a także (w nieco mniejszym zakresie) na termomodernizację budynku, jeśli rodzina wymienia w domu także piec.

Pierwotnie planowano, że na likwidację kopciuchów Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych rozdzieli 12,5 mln, ale chętnych było tylu, że na ostatecznej liście, po zwiększeniu alokacji, znalazły się zadania z kwotą dofinansowania sięgającą 49 mln. Część tej kwoty to dopłata z budżetu państwa.

- W całej procedurze sochaczewski ratusz jest tylko pośrednikiem między podlegającą marszałkowi Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych a mieszkańcami. Pomagaliśmy zainteresowanym w pisaniu i skompletowaniu wniosków, które ostatecznie zebrane w jeden pakiet trafiły do Jednostki. Teraz czekamy na sygnał, kiedy dojdzie do podpisania umowy. Gdy to się stanie wyłonimy w przetargach dostawcę pieców, projektanta przyłączy i innych prac objętych projektem. Na nas będzie też spoczywał nadzór nad realizacją projektu i jego rozliczenie ze służbami marszałka – dodaje Dariusz Dobrowolski.

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

A A A
16-08-2019
godz.07:53
 


nadchodzące wydarzenia

środa, 08.04.2020 r. 2797386 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy