Sochaczew Sochaczew Sochaczew
W Sochaczewie wody nie zabraknie

 

 

Wody nie zabraknie

Wodociągi sochaczewskie przygotowane na letnie upały

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp.  z o. o. informuję, iż nie ma zagrożenia przerwania lub ograniczenia dostaw wody do celów pitnych oraz gospodarczo – bytowych dla mieszkańców Gminy Miasto Sochaczew.

 

Zarówno wydajność ujęć jaki i stale mierzony poziom leja depresyjnego kształtują się na poziomie porównywalnym dla analogicznych okresów z lat ubiegłych, a wszystkie studnie wraz pompami II-go i III-go stopnia są w pełni sprawne.

Ponadto Spółka na wyposażeniu  posiada dodatkowe pompy, które w przypadku jakiejkolwiek awarii zostaną natychmiast wymienione. Wszystkie Stacje Uzdatniania Wody posiadają zasilanie awaryjne.

Spółka przed rozpoczęciem sezonu letniego we własnym zakresie dokonała demontażu wypracowanej pompy II stopnia PM100 o mocy 15 kW (wydajność około 100m3/h) w miejsce której zamontowana została pompa 125 PJM 200 o mocy 37 kW i wydajności 235m3/h, która jest sterowana poprzez falownik, co zapobiega  uderzeniom hydraulicznym. Obecnie mamy możliwości przepompowywania wody surowej z Konar do SUW Chodaków na poziomie 500 m3/h. co zaspokoi zapotrzebowanie Mieszkańców Sochaczewa nawet w najbardziej upalne lato. Obecnie przepływ wody na tym odcinku kształtuje się na poziomie ok. 240 m3/h.

Poza ujęciem w Konarach Spółka eksploatuje również studnie zlokalizowane w pobliżu SUW Płocka w miejscowości Kuznocin, co pozwala na świadczenie usług na najwyższym poziomie i przede wszystkim zapewnieni ciągłość i niezawodność dostaw wody najwyższej jakości.

 

ZWiK - Sochaczew

A A A
17-06-2019
godz.08:56
 


nadchodzące wydarzenia

piątek, 24.09.2021 r. 3345529 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy