Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Wyraź swoją opinię

W dniach od 7.06.2019 r. do 21.06.2019 r. konsultacjom społecznym poddany zostanie projekt uchwały Rady Miejskiej "w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Sochaczew dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Sochaczew na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów działkowych".

Konsultacje odbędą się w formie zebrania opinii. Opinie można składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w dniach od 7.06.2019 r. do 21.06.2019 r. w godz. 8.00 – 16.00 w formie pisemnej na formularzu, który zostanie udostępniony w dniu 7.06.2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej i Biurze Obsługi Klienta oraz drogą elektroniczną poprzez platformę konsultacyjną https://konsultacje.sochaczew.pl

Celem niniejszych konsultacji jest poznanie opinii na temat ww. uchwały Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także mieszkańców miasta Sochaczewa.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Skarbnika Miasta.

A A A
04-06-2019
godz.14:00
 


nadchodzące wydarzenia

wtorek, 05.07.2022 r. 3687398 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy