Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Porozmawiajmy o przyszłości Mazowsza

Z inicjatywy Marszałka Województwa Mazowieckiego, Adama Struzika, już w najbliższy piątek, 15 marca, Żyrardów, będzie gospodarzem subregionalnej konferencji, poświęconej gromadzeniu informacji niezbędnych do aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza, która z kolei wyznaczać będzie priorytety w nowej perspektywie finansowej 2021 – 2027. Spotkanie rozpocznie się o godz. 11.00, w żyrardowskiej Resursie.

Spotkanie adresowane jest do uczestników z subregionu żyrardowskiego, a więc powiatów żyrardowskiego, sochaczewskiego i grójeckiego. Poprowadzi je Aleksandra Szwed, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Szczególnie serdecznie zapraszamy przedstawicieli samorządów oraz podmiotów gospodarczych, ponieważ to one, poprzez charakter swojej działalności, w przeważającej mierze decydują o specjalizacji danego regionu. Wypracowane na nim wnioski będą mieć bezpośredni wpływ na kształt wsparcia ze środków europejskich projektowany na lata 2021-2027, pozostających w dyspozycji regionu. Innymi słowy, to Państwo będziecie współdecydować o tym, które inicjatywy będą mogły uzyskać wsparcie finansowe w perspektywie finansowej po 2020 roku.
Uczestnictwo w spotkaniu można potwierdzać mailowo, za pośrednictwem strony internetowej www.innowacyjni.mazovia.pl na adres podany w linku pod informacją o spotkaniu w Żyrardowie.

A A A
12-03-2019
godz.11:48
 


nadchodzące wydarzenia

piątek, 24.09.2021 r. 3345528 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy