Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Światło uniwersalnych wartości

Kilka dni temu trafiło do Polski a dziś do Sochaczewa. W środę 19 grudnia reprezentacja harcerzy z naszego hufca przekazała Światło Betlejemskie na ręce burmistrza Piotra Osieckiego.

Historia zaczęła się w Betlejem, mieście położonym w Autonomii Palestyńskiej, które przez lata było w centrum napięć politycznych, konfliktów zbrojnych oraz ataków terrorystycznych. Właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus. W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. Od niego co roku odpala się świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

Jak podkreślają sami harcerze i skauci, sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W 29-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

Sochaczewsckie zuchy zaśpiewały specjalnie przygotowaną na tę okazję kolędę. Z kolei burmistrz Osiecki złożył im życzenia świąteczne, akcentując, że są oni członkami jednej z najwspanialszych organizacji w kraju. Na koniec dzieci zapoznały się z tablicą na której upamiętniono honorowych obywateli naszego miasta, a wśród nich komendanta hufca Krzysztofa Wasilewskiego.

 

A A A
19-12-2018
godz.09:03
 


nadchodzące wydarzenia

niedziela, 26.09.2021 r. 3346356 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy