Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Sochaczewska inwestycja jako studium przypadku

Sochaczewska inwestycja jako studium przypadku

 

Projekt „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew – etap I” stanowił dla miasta wielkie wyzwanie. Zarówno dla samorządu miejskiego, Spółki wodociągowo-kanalizacyjnej, jak i Mieszkańców. Pod ścisłym nadzorem Magdaleny Kaczorowskiej – Kierownika Jednostki Realizującej Projekt, obecnie piastującej stanowisko prezesa „ZWiK-Sochaczew”, prace przebiegały sprawnie i bez większych zakłóceń.

 

Ze względu na rozmiar inwestycji, zarówno pod względem zasięgu, jak i finansowym, projekt był jednym z największych w Polsce w tej kategorii działań. Jako jedyny w Polsce, został wybrany przez Komisję Europejską do oceny ex-post dużych projektów wspieranych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności w latach 2007-2013.

Sochaczewski projekt poddany zostanie szczegółowej metodzie badawczej, czyli studium przypadku, z angielskiego case study, co polega na prowadzeniu wielopłaszczyznowych analiz. Na zlecenie Komisji Europejskiej, powołani w tym celu konsultanci przeprowadzą weryfikację projektu.

Dokładnie przeanalizowane zostaną uwarunkowania realizacji projektu, jego długoterminowy wpływ na rozwój gospodarczy miasta, a także na jakość życia i dobrobyt społeczeństwa. Przeprowadzone zostaną również prace pod kątem finansowej trwałości projektu.

Ocena ex-post przewiduje poza tym cykl wywiadów z uczestnikami projektu, a także ekspertami po to, by konkretne studium przypadku było jak najlepiej wykonane. Przedstawiciel KE rozpoczął już rozmowy z osobami zaangażowanymi w realizację projektu. Są to nie tylko Pracownicy Spółki ale również osoby biorące czynny udział w realizacji projektu tj. Przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Wykonawców, Projektantów, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Ministerstwa Środowiska

W ostatnich dniach Sochaczew wizytowali przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Zainteresowanie gości wzbudziła Miejska Oczyszczalnia Ścieków, którą zwiedzili w towarzystwie Magdaleny Kaczorowskiej, prezesa „ZWiK-Sochaczew” Sp. z o. o. 

W ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew – etap I” powstała sieć kanalizacji sanitarnej o długości 91,37 km. Realizacja inwestycji objęła: remont i rozbudowę Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, rozbudowę kanalizacji sanitarnej na osiedlach Rozlazłów i Karwowo, Wypalenisko - część północna i Chodaków. Z uwagi na uwarunkowania terenowe w ramach projektu koniecznym było wykonanie 7 tłoczni, 36 przepompowni w ulicach oraz 27 przepompowni przydomowych. Zmodernizowano również 3,4 km istniejącej kanalizacji sanitarnej w centrum Sochaczewa.

A A A
03-12-2018
godz.09:44
 


nadchodzące wydarzenia

wtorek, 21.09.2021 r. 3341308 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy