Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Nowy prezes w ZWiK

Wieloletni prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Stanisław Grażka zdecydował o przejściu na emeryturę, złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska, a rada nadzorcza ZWiK na ostatnim posiedzeniu powierzyła funkcję prezesa Magdalenie Kaczorowskiej.

Nowa pani prezes w sochaczewskim ZWiK pracuje od stycznia 2012 roku. Dotychczas była kierownikiem Jednostki Realizującej Projekt i zastępcą pełnomocnika ds. Realizacji Projektu „Poprawa gospodarki wodno–ściekowej miasta Sochaczew”. Prowadziła ogromne zadanie o wartości 105 mln złotych w połowie finansowane z dotacji unijnej. Nadzorowała kanalizowanie miasta oraz rozliczenie każdego etapu prowadzonych prac.  

Magdalena Kaczorowska ukończyła studia inżynierskie a następnie magisterskie na Politechnice Łódzkiej, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Jest specjalistą w zakresie inżynierii środowiska i zintegrowanego zarządzenia środowiskiem. W 2015 roku ukończyła także podyplomowo zarządzanie w administracji publicznej na Akademii Leona Koźmińskiego.

Odbyła liczne kursy i szkolenia m.in. z zakresu finansowania projektów z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz księgowości. Ma uprawnienia budowlane do kierowania robotami obejmującymi instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne. Biegle włada językiem angielskim.

W latach 2000 – 2011 pracowała w holdingu J.W. Construction. Najpierw zajmowała się w spółce dokumentacją nieruchomości, potem awansowała na stanowisko inżyniera budowy. W latach 2007-2011 pełniła funkcję inspektora nadzoru robót sanitarnych. Nadzorowała także wykonanie sieci i instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. W czasie pracy dla J.W. Construction pełniła m.in. funkcję kierownika budowy Stadionu Narodowego w zakresie instalacji podposadzkowej, kierowała budową Muzeum Historycznego na Starym Mieście w Warszawie, ośrodka wojskowego w Ryni i osiedla Ostrobramska.

 

A A A
28-11-2018
godz.14:15
 


nadchodzące wydarzenia

wtorek, 21.09.2021 r. 3341304 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy