Zaproszenie do udziału w V Zimowej Olimpiadzie Przedszkolaków

Regulamin: V Zimowa Olimpiada Przedszkolaków

12 grudnia 2018r. godz. 10.00, Hala Sportowa MOSiR, ul. Kusocińskiego 2

1. Organizatorem Sochaczewskiej Olimpiady Sportowej dla Przedszkolaków jest
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie.

2. Termin: 12 grudnia 2018r. o godz. 10.00.

Miejsce: hala sportowa ul. Kusocińskiego 2.

3. Do olimpiady placówka typuje 10 dzieci i jednego sędziego oraz opiekuna grupy.
Prosimy, żeby w każdej reprezentacji znalazły się dzieci z różnych grup wiekowych.
Wymóg nie jest restrykcyjny.

4. Uczestników obowiązuje strój sportowy (koszulka, spodenki, dresy) oraz płaskie obuwie sportowe (tenisówki, trampki, adidasy). Prosi się opiekunów reprezentacji o zabezpieczenie obuwia sportowego – wejście na parkiet hali tylko w obuwiu sportowym.
Prosi się, aby reprezentacja była ubrana w jednolite stroje sportowe.

5. Biorący udział w Olimpiadzie winni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie ponosi odpowiedzialności
za przeciwwskazania zdrowotne uczestników oraz z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków.

6. Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy.

7. Nad przebiegiem imprezy będą czuwać organizatorzy z ramienia MOSiR Sochaczew
oraz wolontariusze.

8. Z każdego Przedszkola (oprócz startujących), zapraszamy grupę dzieci do śledzenia zmagań Olimpiady oraz dopingowania .

9.  Prosimy o transparenty, chorągiewki, itp. a także rymowanki( slogany), za pomocą których grupy przedstawią się na uroczystości otwarcia olimpiady;

11 . Wszystkie przedszkola otrzymają puchary, nagrody, dzieci certyfikaty udziału
i symboliczne medale.

12. Organizator zapewnia poczęstunek i napoje.

13. Osoba do kontaktu ze strony organizatora: Patryk Sobieraj 695-490-200.

14. Zgłoszenia do olimpiady prosimy nadsyłać do dnia – 8 grudnia 2018 r. na adres Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew
e-mail: mosir@mosir.sochaczew.pl. Dyrektor/Kierownik Przedszkola składa imienną listę reprezentacji (imię i nazwisko, data urodzenia). Lista potwierdzona musi być przez dyrektora/kierownika Przedszkola.

16. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

 

 

Program olimpiady:

Godzina 10.00:

1. Zbiórka dzieci i zaproszonych gości.

2. Krótka odprawa sędziów i opiekunów grup.

Godzina 10.15:

3. Oficjalne otwarcie olimpiady. Ustawienie drużyn

4. Powitanie gości przez dyrekcję MOSiR Sochaczew

5. Przedstawienie drużyn,

7. Złożenie ślubowania przez zawodników

„Ślubuję wykonywać wszystkie konkurencje uczciwie i dokładnie,

Bawić się wspaniale i uśmiechać się stale”

8. Ślubowanie sędziów:

Sędziowie Sochaczewskiej Olimpiady Sportowej Przedszkolaków czy ślubujecie całkowitą bezstronność i respektowanie obowiązujących reguł dla dobrego imienia sportu

ŚLUBUJEMY

10. Ogłoszenie wyników – wręczenie pucharów, medali, nagród i podziękowań.

Zakończenie godz. 12.00-12.30

Konkurencje:

1. RZUT ŚNIEŻKAMI – RZUT 2 RAZY WORECZKIEM GIMNASTYCZNYM DO HULA HOP ODDALONEGO O 3 M, LICZY SIĘ ŁĄCZNA ILOŚĆ CELNYCH RZUTÓW CAŁEJ DRUŻYNY

3. SKOCZKOWIE – SKOKI W DAL- KAŻDE DZIECKO WYKONUJE SKOK W DAL, MIERZYMY ŁĄCZNĄ ODLEGŁOŚĆ CAŁEJ DRUŻYNY

4. HOKEIŚCI – STRZAŁY NA BRAMKĘ KIJKIEM HOKEJOWYM – PO 2 STRZAŁY , LICZY SIĘ ŁĄCZNA ILOŚĆ CELNYCH STRZAŁÓW, ODDANYCH PRZEZ WSZYSTKICH ZAWODNIKÓW

5. KRĘGLARZE – KAŻDY Z ZAWODNIKÓW ROZBIJA KRĘGLE – 1 RZUT, LICZY SIĘ ŁĄCZNA ILOŚĆ ROZBITYCH KRĘGLI PRZEZ DRUŻYNĘ

6. JAK NAJWYŻEJ- DZIECI PODCHODZĄ DO ŚCIANY MIERZONY JEST WZROST Z WYCIĄGNIĘTĄ RĘKĄ PRZY ŚCIANIE NASTĘPNIE MIERZONA JEST RÓŻNICA PO SKOKU, DOSIĘŻNY.

7. PIŁKARSKIE ORŁY- KAŻDE DZIECKO ODDAJE PO 2 STRZAŁY NA BRAMKĘ, LICZY SIĘ SUMA CELNYCH STRZAŁÓW.

W przypadku konieczności dogrywki przeprowadzona zostanie konkurencja przeciągania liny z udziałem dzieci i nauczycieli.

A A A
30-11-2018
godz.08:37
 


nadchodzące wydarzenia

wtorek, 26.05.2020 r. 2849518 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy