Wsparcie na prowadzenie i rozwój przedsiębiorstwa - RPO Mazowieckie

Uwaga konkurs!

3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu / 3.1.2 Rozwój MŚP, RPO Mazowieckiego

Planowana data naboru wniosków od 29.10.2018 do 09.01.2019

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020: Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu - Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP, typ projektów: Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo, nr RPMA.03.01.02-IP.01-14-083/18.

Konkurs przewiduje wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności polegające na udzielaniu bonów na doradztwo. Bony na doradztwo będą mogły być przeznaczone na zakup usługi doradczej o charakterze prorozwojowym. Usługa doradcza może być świadczona jedynie przez Instytucję Otoczenia Biznesu, która posiada status mazowieckiej akredytowanej Instytucji Otoczenia Biznesu. Usługa doradcza ma na celu poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa, np. poprzez wejście na nowe rynki zbytu lub rozszerzenie oferty produktowej/usługowej przedsiębiorstwa lub zdobycie nowych klientów.

Projekty będą realizowane w ramach pomocy de minimis – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 80 % kosztów kwalifikowanych projektu.Maksymalna poziom dofinansowania projektu wynosi 110 000,00 PLN.

Więcej informacji znajdziecie Państwo tu: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/31-poprawa-rozwoju-msp-na-mazowszu-312-rozwoj-msp-2/

 

A A A
26-10-2018
godz.13:08
 


nadchodzące wydarzenia

piątek, 29.05.2020 r. 2852886 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy