Postawiliśmy na rozwój powiatu

Rozmowa z Andrzejem Kierzkowskim, przewodniczącym Rady Powiatu w Sochaczewie w kadencji 2014-2018.

Obecna kadencja samorządowa minie za niespełna 1,5 miesiąca. To dobry czas na podsumowania. Co zaliczyłby pan do najbardziej znaczących sukcesów Rady Powiatu w tej kadencji?
Przepracowaliśmy solidnie cztery lata mijającej kadencji. Dzięki wytrwałej pracy, uczciwości i konsekwencji mamy samorząd powiatowy, który nareszcie jest dla mieszkańców, który jest otwarty na ich potrzeby, otwarty na dialog. Przez całą kadencję 2014-2018 prowadziliśmy działania, które wynikały z potrzeb mieszkańców naszego powiatu. Najbardziej widoczne z perspektywy mieszkańca, to ponowne udostępnienie nieodpłatnie parkingów przy Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie oraz przy urzędzie starostwa. Przeprowadziliśmy zmiany w funkcjonowaniu samego urzędu, w poniedziałki pracuje on do 18:00, stworzyliśmy Kancelarię Ogólną na parterze siedziby starostwa. Poza tym zlikwidowaliśmy stanowisko etatowego członka zarządu. Nie zapomnieliśmy o reorganizacji w naszych jednostkach podległych, zatrudniając profesjonalistów, którzy podnieśli standardy świadczonych usług. Oczywiście mam na myśli Dom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Załuskowie. Powiększyliśmy kompetencje Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie, które przejęło zadania Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Nie można zapomnieć o naszych działaniach związanych z inwestycjami. Powiat nareszcie modernizuje placówki, remontuje drogi, skutecznie sięgając po środki zewnętrzne. Wszystko dzięki prowadzonej polityce współpracy i dialogu z lokalnymi samorządami. Oczywiście pamiętać trzeba o wsparciu posła Macieja Małeckiego, którego udzielał nam w strukturach rządowych. Wszystkie te działania miały na celu stabilizację finansów naszego samorządu, jego rozwój oraz poprawę standardów obsługi mieszkańców. Nasze zaangażowanie, objawiające się ciężką pracą, wprowadzone zmiany: personalne, organizacyjne, inwestycyjne oraz nawiązywanie współpracy sprawiło, iż na przestrzeni ostatnich 4 lat udało się zrealizować bardzo dużo przedsięwzięć.

Proszę przybliżyć te najważniejsze.
W mijającej kadencji dzięki rzetelnej pracy rady i Zarządu Powiatu udało się zrealizować ok. 70 koniecznych zadań. Nie ma gminy na terenie naszego powiatu, w której powiat sochaczewski nie zmodernizowałby chociaż jednej drogi będącej w jego zarządzie. Zostały przeprowadzone termomodernizacje, polegające na przebudowie i wymianie instalacji CO,  ociepleniu ścian oraz dachów, wymianie okien i drzwi. Te prace zostały przeprowadzone  m.in. w ZSO w Sochaczewie, ZS RCKU, ZS w Teresinie, w budynkach Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Giżycach. Dużym sukcesem była przebudowa pomieszczeń w dawnym internacie ZS RCKU w Sochaczewie, dzięki czemu nową siedzibę otrzymał Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Nie zapomniano przy tym o potrzebach dydaktycznych „Ogrodnika”, który również korzysta z nowo utworzonych tam sal lekcyjnych. Przypomnieć należy, że powiat sochaczewski przez ostatnie 4 lata zmodernizował ponad 50 kilometrów dróg oraz blisko 4 tysiące metrów kwadratowych chodników i zatok. Sztandarowymi remontami dróg były oczywiście ulice Staszica i Trojanowska w Sochaczewie. Dodatkowo zajęliśmy się ulicami w najbliższym sąsiedztwie stacji PKP, wszystko z myślą o zwiększeniu komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców. To efekty dwukrotnie lepsze od poprzedniej kadencji. Oprócz przedsięwzięć „twardych” realizujemy projekty inwestując w mieszkańców. Chociażby poprzez pozyskanie 7 milionów dotacji zewnętrznych m.in. doposażyliśmy w naszych szkołach gabinety lekarskie, pracownie zawodowe czy sięgając po środki z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” szkolne biblioteki. Uczniowie mogą brać udział w takich projektach jak „Zawodowcy na Start”, „Erasmus+”, „Mobilność Edukacyjna”, czy  „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”.

Jeżeli w nadchodzących wyborach uzyska pan poparcie mieszkańców i ponownie zasiądzie w radzie powiatu, to jakie działania i wyzwanie widzi pan przed samorządem powiatowym na kolejną kadencję?
Planów na przyszłość i rzeczy do zrobienie jest jeszcze sporo. Najważniejsza będzie reforma szpitala powiatowego, trzeba ułatwić dostęp mieszkańcom do jego usług, personelowi natomiast poprawić warunki pracy, wykonać konieczne remonty. Obecnie jest przeprowadzana przez miasto rewitalizacja i przebudowa parku Garbolewskiego, w przyszłości należy przeprowadzić remont przyległej ulicy Głowackiego. W obecnej kadencji wykonaliśmy już projekt z chodnikiem i ścieżką rowerową, należy to zadanie kontynuować. Aż się proszą o zagospodarowanie i wykorzystanie dla mieszkańców budynki i teren po gospodarstwie pomocniczym ZS RCKU.
Trzeba również pamiętać o ważnych wielomilionowych inwestycjach planowanych na najbliższe lata, które formalnie zaczęliśmy. Mowa tutaj o budowie kolejnego mostu na Bzurze, tak długo oczekiwanego przez mieszkańców nie tylko miasta, ale również wszystkich pozostałych miejscowości naszego powiatu. Należy również pamiętać o budowie tunelu w Teresinie. Mieszkańcy tej miejscowości naprawdę tego potrzebują, a my chcemy to zrealizować. Jest jeszcze sporo do zrobienia z wielu dziedzin życia powiatu. Mam na to pomysły. Działania na przestrzeni ostatnich 4 lat pokazały, że prowadzony w tej kadencji sposób zarządzania się sprawdza, dzięki czemu osiągamy sukcesy. Mam nadzieję, że będzie mi dane kontynuować to, co rozpoczęliśmy. (sp)

A A A
09-10-2018
godz.09:02
 


nadchodzące wydarzenia

wtorek, 26.05.2020 r. 2849564 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy