Są pieniądze na wymianę pieców węglowych

Ponad sto miliardów w dziesięć lat – tyle rząd chce przeznaczyć na program termomodernizacji prywatnych domów, wymianę sieci centralnego ogrzewania oraz źródeł ciepła, w tym najbardziej zatruwających środowisko pieców węglowych. To szansa na likwidację, lub co najmniej znaczne ograniczeni liczby „kopciuchów” zatruwających powietrze.

Program „Czyste powietrze” jest skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych, a jego głównym celem zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Zakłada gruntowną termomodernizację budynków z jednoczesną wymianą źródeł ciepła. 11 października o 18.00 w kramnicach miejskich przy 1 Maja 21 odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych zdobyciem dofinansowania.

- To spotkanie otwarte, zatem przyjść może każdy. Odpowiedzi na wszystkie pytania udzieli doradca energetyczny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, gdyż to właśnie ta instytucja ma przyjmować wnioski, rozpatrywać je, przekazywać dotacje lub pożyczki i ostatecznie rozliczać każdy projekt. Będzie okazja zapytać, czy na dofinansowanie mogą liczyć osoby, które już ruszyły z wymianą sieci centralnego ogrzewania, jakie dokumenty należy złożyć i gdzie, jak krok po kroku przejść całą procedurę – mówi wiceburmistrz Dariusz Dobrowolski.

Jak informuje WFOŚiGW, dofinansowanie bezzwrotne można otrzymać na wymianę starych źródeł ciepła – pieców i kotłów, na ocieplenie ścian i przegród budynku, wymianę okien i drzwi, modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, montaż instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła. Do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć np. wykonanie audytu energetycznego, projekt przebudowy dachu wraz z jego dociepleniem, wymianę bram garażowych, zakup kotła na biomasę, węgiel, gaz lub olej, montaż pompy ciepła. W przypadku wymienionych prac minimalny koszt kwalifikowany to 7 tys. zł, maksymalny aż 53 tysiące.

- Kwota dofinansowania jest różna w zależności od dochodów rodziny, a waha się od 30 do 90 procent kosztów kwalifikowanych. Jeśli dochód na członka rodziny nie przekroczy 600 zł, można liczyć na 90 procent dopłaty, a jeśli będzie wyższy niż 1600 zł, fundusz pokryje 30 procent kosztów. Gdy nie mamy gotówki na pokrycie wkładu własnego WFOŚIGW udzieli niskooprocentowanej pożyczki – wyjaśnia Agnieszka Tomaszewska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi UM.

- Program daje bardzo dużo możliwości, bo wychodzi do osób o najniższych dochodach, a nieco lepiej zarabiającym oferuje i dotację, i preferencyjnie oprocentowaną pożyczkę rozłożoną nawet na piętnaście lat. Zakłada, że osoby już budujące dom mogą otrzymać pieniądze na zakup i montaż nowego źródła ciepła, czyli obniża te koszty o kilkadziesiąt tysięcy. Co jeszcze warto podkreślić, nie eliminuje węgla. Jeśli jest on odpowiedniej jakości i spalamy go w nowoczesnym piecu, naprawdę może być czystym źródłem ciepła – mówi zastępca burmistrza Dariusz Dobrowolski.

Nieco inaczej program traktuje zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych. Na tego rodzaju źródła ciepła można wziąć tylko niskooprocentowaną pożyczkę. Nabór wniosków w ramach programu „Czyste powietrze” ruszył 19 września i potrwa do 30 czerwca 2027 r.

 

A A A
05-10-2018
godz.09:03
 


nadchodzące wydarzenia

środa, 08.04.2020 r. 2797359 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy