Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Obowiązkowa deratyzacja

OBWIESZCZENIE z dnia 20 września 2018 r. w sprawie obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Miasto Sochaczew

INFORMUJE SIĘ MIESZKAŃCÓW Gminy Miasto Sochaczew, że w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Burmistrz Miasta Sochaczew Zarządzeniem Nr 38/ 2018 z dnia  6 lutego 2018 r. zobowiązuje do przeprowadzenia deratyzacji na terenie Gminy Miasto Sochaczew w terminie od 01 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają następujące obszary miasta:

1) osiedla mieszkaniowe, wielorodzinne na ulicach

 • Aleja 600-lecia,
 • Aleja 600-lecia 90 (baza ZKM)
 • Stefana Batorego,
 • Władysława Broniewskiego,
 • Fryderyka Chopina,
 • gen. Jarosława Dąbrowskiego,
 • Długa,
 • Dywizjonu 303,
 • Fabryczna,
 • Farna,
 • Gawłowska,
 • Grunwaldzka,
 • Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego,
 • Hotelowa,
 • Jana Kochanowskiego,
 • Konstytucji 3 Maja,
 • Janusza Korczaka,
 • Krakowska,
 • Licealna,
 • Lotników,
 • Łuszczewskich,
 • 1 Maja,
 • Adama Mickiewicza,
 • Stanisława Moniuszki
 • Gabriela Narutowicza,
 • Juliana Ursyna Niemcewicza,
 • Ogrodowa,
 • Stefana Okrzei,
 • Osiedle Kolejowe,
 • Parkowa,
 • Marszałka Józefa Piłsudskiego,
 • Pokoju,
 • Rozlazłowska,
 • Władysława Reymonta,
 • Senatorska,
 • Juliusza Słowackiego,
 • Henryka Sienkiewicza,
 • Stanisława Staszica,
 • 15 Sierpnia,
 • Targowa,
 • Toruńska,
 • Trojanowska,
 • Topolowa,
 • Torowa,
 • Warszawska,
 • Wąska,
 • Wojska Polskiego,
 • kpt. Wilhelma Kosińskiego (dawna Aleksandra Zawadzkiego),
 • Księcia Ziemowita,
 • Stefana Żeromskiego,
 • Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury
 • Żyrardowska

 

 

 

 

2)            kanalizacja deszczowa na terenie miasta Sochaczew

3)            kanalizacja sanitarna na obszarze całego miasta w tym terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – Aleja 600-lecia oraz osadniki ściekowe

4)            sieć ciepłownicza na terenie miasta Sochaczew

5)            teren miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Azorek" w Kożuszkach Parcel

6)            tereny przesypowni odpadów zlokalizowanych na terenie miasta Sochaczew należących do przedsiębiorstw odbierających odpady komunalne

7)            teren Targowiska Miejskiego - ulica Pokoju 12 w Sochaczewie

 1. Do przeprowadzenia deratyzacji zobowiązani są wszyscy właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami.
 2. Obowiązkowej deratyzacji podlegają w szczególności miejsca gromadzenia odpadów, piwnice, kotłownie, magazyny, zabudowania gospodarcze, strychy, sieć kanalizacyjna

oraz inne miejsca gdzie mogą pojawiać się gryzonie.

 1. W miejscach wyłożenia trutki obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności, winny być umieszczone ostrzeżenia "UWAGA TRUCIZNA".
 2. Należy oczyścić z odpadków i śmieci podwórza, śmietniki, piwnice i strychy, zabezpieczyć artykuły spożywcze i karmę dla zwierząt, aby nie były dostępne dla gryzoni

oraz uniemożliwić gryzoniom dostęp do wody.

 1. W dniu 1 października należy wyłożyć trutkę wg pouczenia dołączonego do każdego opakowania w miejscach wyszczególnionych w punkcie 1 i pozostawić wyłożone trutki

do 31 grudnia uzupełniając je w miarę spożywania przez gryzonie.

 1. W czasie wyłożenia trutki uniemożliwiać do nich dostęp zwłaszcza dzieciom.
 2. Zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa i zwierząt domowych.
 3. Po zakończonej akcji należy zebrać i zlikwidować pozostałe trutki.

 

 

BURMISTRZ MIASTA SOCHACZEW

Piotr Osiecki

A A A
28-09-2018
godz.10:09
 


nadchodzące wydarzenia

wtorek, 21.09.2021 r. 3341294 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy