Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Uhonorowali honorowych

W ratuszu otwarto galerię Honorowych Obywateli Miasta Sochaczew. Jak mówił burmistrz Piotr Osiecki, to tylko symboliczne docenienie zasług osób, które wywarły wyjątkowo pozytywny wpływ na nasze miast i jego mieszkańców.

Niestety wiele z tych osób już odeszło, więc ich pamięć uczczono symboliczną minutą ciszy. Przewodniczący rady miasta Sylwester Kaczmarek podkreślił, że upamiętnieni na tablicy w znaczący sposób wpłynęli na historię Sochaczewa i mogą być inspiracją dla nas wszystkich.

- Na tablicy jest jeszcze dużo wolnego miejsca, więc liczę, że już niedługo będziemy mogli dodać do niej kolejne nazwiska – dodał burmistrz Osiecki.

Na spotkaniu obecni byli uhonorowani tym tytułem: Tadeusz Tomaszewski, Jerzy Krupa, Jan Kopeć oraz Krzysztof Wasilewski, więc nie zabrakło ich osobistych opowieści związanych z Sochaczewem.

Honorowe obywatelstwo przyznawane jest w Sochaczewie od niedawna. W 1993 roku jako pierwsi tytuły otrzymali nauczyciele tajnego nauczania w latach 1939-1945. Tytuł ten jest zaszczytnym dowodem uznania za wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach życia, mających wpływ na życie wspólnoty samorządowej miasta oraz propagujących Sochaczew na arenie krajowej i międzynarodowej.

Honorowi Obywatele Sochaczewa

      Józef Piłsudski - Naczelnik Państwa, pierwszy marszałek Polski, dwukrotny premier  Polski (1926–1928 i 1930); wywarł decydujący wpływ na kształt polityki wewnętrznej i zagranicznej II RP.

Nauczyciele tajnego nauczania w latach 1939-1945 - Maria Adamczyk, Wanda Górko, Irena Grzybowska, Janina Lipińska, Katarzyna Szynkiewicz, Mieczysław Bednarski, Władysław Dębski, Aleksander Kruszyński, Eugeniusz Kacprzak, ks. Bolesław Myczka, ks. Jan Świtkowski

Stanisław Janicki - na mocy wyroku podziemnego sądu AK 26 maja 1943 roku wykonał w Sochaczewie wyrok śmierci na zdrajcy i kreislandwircie Hermannie Albercie Vorbichlerze

Stefan Biernacki - milicjant i policjant, znany wielu pokoleniom mieszkańców Sochaczewa ze swojego niezwykle skutecznego działania

Henryk Zaczkowski ps. "Wyrwa" - kapral podchorąży, żołnierz Armii Krajowej, żołnierz podziemia obwodu AK "Skowronek"

Prałat Antoni Jaszczołt - długoletni Proboszcz Parafii p.w. Narodzenia N.M.P. w Trojanowie

Jerzy Krupa - jeden z założycieli Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie, działacz spółdzielczy, społecznik, samorządowiec

Franciszek Łupiński - długoletni proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca w Sochaczewie

Prezydent Ryszard Kaczorowski - Od 1989 roku sprawował urząd Prezydenta RP na Uchodźctwie, a następnie w 1990 roku przekazał insygnia prezydenckie Lechowi Wałęsie

mjr Feliks Kozubowski - we wrześniu 1939 roku walczył w Bitwie nad Bzurą, a w dniach 13-15 września dowodził bohaterską obroną Sochaczewa

Włodzimierz Ignacy Garbolewski - pierwszy starosta sochaczewski w odrodzonej Polsce, społecznik, działacz, inicjator rozwoju miasta

Ryszard Łakomski – wieloletni działacz społeczny, legenda sochaczewskiego sportu, wychowawca kilku pokoleń młodzieży, organizator wielu imprez sportowych

Prałat Józef Kwiatkowski- były Proboszcz parafii M.B. Nieustającej Pomocy i Dziekan dekanatu

Maciej Wojewoda - pomysłodawca, założycielem i dyrektorem Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą 

Sylwester Rozdżestwieński - dziennikarz, komentator sportowy, pedagog, harcmistrz

Kazimierz Hugo-Bader - działacz społeczny i kulturalny, regionalista i krajoznawca, inicjator powstania muzeum w Żelazowej Woli

Jan Kopeć - wieloletni dyrektor obecnego Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie

Tadeusz Tomaszewski - legendarny wychowawca i  nauczyciel matematyki LO im. Fryderyka Chopina, a także wicedyrektor tej szkoły

Maria Gołkowska – polonistka,  animatora życia społecznego i kulturalnego

Krzysztof Wasilewski -  instruktor ZHP i wieloletni komendant sochaczewskiego hufca

A A A
08-06-2018
godz.13:00
 


nadchodzące wydarzenia

piątek, 01.07.2022 r. 3681789 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy