Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Wolontariusze jak rodzina

Ich program polega na łączeniu ludzi chcących pomagać z osobami potrzebującymi wsparcia. Sami także organizują lub włączają się w wiele przedsięwzięć. Mowa o Klubie Wolontariuszy przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sochaczewie. Grupa istnieje od 2006 r., ciągle rozwija swoją działalność i po raz kolejny została wyróżniona w sochaczewskiej edycji „8 Wspaniałych”.

Samorządowy Konkurs Nastolatków docenia nie tylko indywidualną działalność poszczególnych osób, ale także pracę grupową. W tym roku po raz kolejny wyróżnienie przypadło Klubowi Wolontariuszy, który działa pod wodzą niestrudzonego społecznika Piotra Pętlaka.

- Klub Wolontariuszy w MOPS Sochaczew skupia uczniów szkół średnich, studentów, ale także osoby dorosłe. Poza niesieniem pomocy, kładzie duży nacisk na „rodzinną atmosferę”. Jest to silny zespół, który wspiera się nie tylko w pracy wolontarystycznej, ale jest również grupą przyjaciół w życiu prywatnym – mówi Piotr Pętlak. – To bardzo pomaga i zwiększa efekty pracy z osobami, do których adresowana jest nasza działalność.

Pierwszym i niezwykle ważnym przedsięwzięciem Klubu Wolontariuszy jest „Pogotowie Lekcyjne” dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działa ono na zasadzie bezpłatnych korepetycji dla dzieci, mających problemy w nauce. W każdy czwartek, od godz. 16 do 18 członkowie klubu oczekują na chętnych, których nie brakuje.

Wolontariusze nie ograniczają się do zajęć edukacyjnych. Organizują dzieciom czas wolny w ferie zimowe i wakacje, zabierają na wycieczki, ułatwiają rozwijanie zainteresowań, jednym słowem próbują wyrównywać ich szanse społeczne.

Nie sposób wymienić wszystkich przedsięwzięć podejmowanych przez grupę. Jej członkowie pojawiają się zawsze tam, gdzie są potrzebni. Podczas zbiórki pieniędzy dla chorej na raka Alicji Młynarczyk, na Motosercu – wielkiej imprezie charytatywnej, na festiwalu food trucków, podczas Dni Sochaczewa i na święcie Bzury, gdzie zbierali fundusze na leczenie byłego komendanta straży pożarnej Pawła Kubiaka.

Udział w wielu z tych wydarzeń oraz codzienna praca to dowód na wyjątkową wrażliwość wolontariuszy, gotowość do oddania własnego czasu i pomysłów na rzecz innych. Klub wspiera urząd miejski oraz instytucje pomocowe z naszego miasta. Od dwóch lat jego członkowie pomagają w Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie a od początku tego roku w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Giżycach. Grupa od kilku lat prowadzi projekt Szlachetnej Paczki w powiecie sochaczewskim.

Po 12 latach działalności Klub Wolontariuszy w MOPS liczy 45 członków i wciąż rozwija swoją działalność. Nic więc dziwnego, że po raz kolejny została ona zauważona podczas lokalnej edycji „Ośmiu Wspaniałych”. Warto również dodać, że  sześciu członków klubu zostało indywidualnie laureatami konkursu, a Marcin Narloch, który w czerwcu będzie reprezentował nasz powiat na ogólnopolskim finale, jego zwycięzcą.

Jolanta Sosnowska

 

A A A
25-05-2018
godz.09:09
 


nadchodzące wydarzenia

niedziela, 26.09.2021 r. 3346345 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy