Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Pod koniec marca rusza kwalifikacja wojskowa

Między 27 marca a 4 kwietnia na terenie miasta zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa, z kolei 19 kwietnia zaplanowano kwalifikację wojskową kobiet, które posiadają wykształcenie i kwalifikacje szczególnie pożądane w polskiej armii.

W tym roku kwalifikacja dotyczy mężczyzn urodzonych w 1999 roku, ale przed komisją muszą się stawić także panowie urodzeni w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, urodzeni w latach 1997-1998, którzy wcześniej zostali uznani za czasowo niezdolnych do służby oraz osiemnastoletni ochotnicy, którzy zgłosili się do pełnienia służby. Sprawdzana będzie także przydatność kobiet, które w armii nie są już rzadkością. Do kwalifikacji wezwane będą panie urodzone w latach 1994-1999 kończące naukę w szkołach lub uczelniach medycznych, weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące absolwentkami tych kierunków.

Kwalifikacji nie należy mylić z poborem do wojska. Jej celem jest tylko określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby, założenie ewidencji wojskowej osobom podlegających temu obowiązkowi oraz osobom zgłaszających się na ochotnika.

Kwalifikacja wojskowa odbędzie się w budynku Sochaczewskiego Centrum Kultury przy ul. Żeromskiego 8. Osoby nią objęte otrzymają pocztą imienne wezwania. Na spotkanie z komisją należy zabrać dowód osobisty, ewentualnie dokumentację medyczną, aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm (bez nakrycia głowy), dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Jeżeli z ważnych przyczyn osoba wezwana nie może stawić się w wyznaczonym terminie powinna zawiadomić o tym urząd miasta – Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego (parter, pokój nr 116, telefon 862-22-35 wew. 318). Zgłoszenia takiego należy dokonać najpóźniej w dniu, w którym osoba jest zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji. Należy  podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się. Zostanie wtedy określony nowy termin stawiennictwa. Przypominamy, że osoby unikające kontaktu z komisją, odmawiające poddania się badaniom lekarskim narażają się na grzywnę lub przymusowe doprowadzenie na miejsce przez policję.

Szczegółowo procedurę kwalifikacyjną opisuje obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z 9 stycznia 2018 r. Więcej informacji o kwalifikacji można znaleźć na stronie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Płocku: wkuplock.wp.mil.pl

A A A
16-03-2018
godz.08:11
 


nadchodzące wydarzenia

wtorek, 05.07.2022 r. 3687438 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy