Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Obowiązkowa deratyzacja od 1 marca

Obwieszczenie z 9 lutego 2018 r. w sprawie obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Miasto Sochaczew.

 

Informuje się mieszkańców, że w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Burmistrz Miasta Sochaczew Zarządzeniem Nr 38/ 2018 z dnia 6 lutego 2018 r. zobowiązuje do przeprowadzenia deratyzacji na terenie Gminy Miasto Sochaczew w terminie od 1 marca do 31 maja 2018 r.

1) Obowiązkowej deratyzacji podlegają następujące obszary miasta: osiedla mieszkaniowe, wielorodzinne na ulicach: aleja 600-lecia, aleja 600-lecia 90 (baza ZKM), Stefana Batorego, Władysława Broniewskiego, Fryderyka Chopina, gen. Jarosława Dąbrowskiego, Długa, Dywizjonu 303, Fabryczna, Farna, Gawłowska, Grunwaldzka, Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, Hotelowa, Jana Kochanowskiego, Konstytucji 3 Maja, Janusza Korczaka, Wilhelma Kosińskiego (dawna Zawadzkiego), Krakowska, Licealna, Lotników, Łuszczewskich, 1 Maja, Adama Mickiewicza, Stanisława Moniuszki, Gabriela Narutowicza, Juliana Ursyna Niemcewicza, Ogrodowa, Stefana Okrzei,  Osiedle Kolejowe, Parkowa, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Pokoju, Rozlazłowska, Władysława Reymonta, Senatorska, Juliusza Słowackiego, Henryka Sienkiewicza, Stanisława Staszica, 15 Sierpnia, Targowa, Toruńska, Trojanowska, Topolowa, Torowa, Warszawska, Wąska, Wojska Polskiego, Księcia Ziemowita, Stefana Żeromskiego, Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury, Żyrardowska

 

2) kanalizacja deszczowa na terenie miasta,

 

3) kanalizacja sanitarna na obszarze całego miasta w tym na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – Aleja 600-lecia oraz osadniki ściekowe,

 

4) sieć ciepłownicza na terenie miasta Sochaczew,

 

5) teren miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Azorek"  w Kożuszkach Parcel,

 

6) tereny przesypowni odpadów zlokalizowanych na terenie miasta Sochaczew należących

do przedsiębiorstw odbierających odpady komunalne,

 

7) teren Targowiska Miejskiego - ulica Pokoju 12,

 

Do przeprowadzenia deratyzacji zobowiązani są wszyscy właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami.

Obowiązkowej deratyzacji podlegają w szczególności miejsca gromadzenia odpadów, piwnice, kotłownie, magazyny, zabudowania gospodarcze, strychy, sieć kanalizacyjna oraz inne miejsca gdzie mogą pojawiać się gryzonie.

W miejscach wyłożenia trutki obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności, winny być umieszczone ostrzeżenia "UWAGA TRUCIZNA".

Należy oczyścić z odpadków i śmieci podwórza, śmietniki, piwnice i strychy, zabezpieczyć artykuły spożywcze i karmę dla zwierząt, aby nie były dostępne dla gryzoni oraz uniemożliwić gryzoniom dostęp do wody.

W dniu 1 marca należy wyłożyć trutkę wg pouczenia dołączonego do każdego opakowania w miejscach wyszczególnionych w punkcie 1 i pozostawić wyłożone trutki do 31 maja uzupełniając je w miarę spożywania przez gryzonie.

W czasie wyłożenia trutki uniemożliwiać do nich dostęp zwłaszcza dzieciom.

Zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa i zwierząt domowych.

Po zakończonej akcji należy zebrać i zlikwidować pozostałe trutki.

 

Burmistrz Miasta

Piotr Osiecki

 

A A A
22-02-2018
godz.08:43
 


nadchodzące wydarzenia

wtorek, 09.08.2022 r. 3741095 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy