Sochaczew Sochaczew Sochaczew
WIOŚ o jakości powietrza, hałasie, odpadach...

Na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie zamieszony został raport pt. „Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2016 roku”.

Przedstawione zostały w nim oceny podsumowujące wyniki badań i pomiarów wykonanych w 2016 roku w ramach państwowego monitoringu środowiska (PMŚ). Badano jakość powietrza, hałasu, sprawdzano pola elektromagnetyczne. W publikacji przedstawiono także informacje o gospodarce odpadami w województwie mazowieckim oraz o oddziaływaniu różnych źródeł emisji na poszczególne elementy środowiska.

Publikacja nie obejmuje informacji i danych dotyczących jakości wód. Zgodnie z zapisami PMŚ, za weryfikację i scalenie wyników ocen dla obszarów dorzeczy odpowiada Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, który publikuje krajową ocenę za 2016 rok.

Należy podkreślić, że badania stanu środowiska prowadzone w ramach państwowego monitoringu środowiska mogły być realizowane w wymaganym zakresie dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Raport jest dostępny pod adresem:

http://wios.warszawa.pl/pl/publikacje-wios/publikacje 

A A A
05-12-2017
godz.09:49
 


nadchodzące wydarzenia

niedziela, 17.01.2021 r. 3109337 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy