ZWiK buduje kanalizację sanitarną w ulicy ks. Janusza

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew pomimo nienajlepszych warunków atmosferycznych nadal prowadzi prace związane z budową nowego odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Ks. Janusza.

Generalnym Wykonawcą robót jest firma USŁUGI BUDOWLANO INSTALACYJNE NAPRAWA KONSERWACJA LESZEK STAŃKOWSKI.

Pierwsza studnia w pasie drogowym ulicy Sienkiewicza została już postawiona a przepływ ścieków został zapewniony. Dalej kanalizacja sanitarna budowana jest w ulicy ks. Janusza. W tym koku planowana jest budowa kanalizacji na całym odcinku ulicy Ks. Janusza jednak wszystko zależy od warunków pogodowych.

Przyłącza kanalizacji sanitarnej do poszczególnych posesji będą również wykonywane w pasie drogowym przez ZWiK natomiast dalszy ciąg przyłączy na terenach prywatnych nieruchomości właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wykonania we własnym zakresie.

W przypadku pytań w sprawie przyłączy kanalizacyjnych należy kontaktować się z Przedstawicielami ZWiK lub Generalnym Wykonawcą robót, którzy są obecni na terenie budowy lub w siedzibie Spółki przy ulicy Rozlałowskiej 7 bądź telefonicznie pod nr tel. 46 862-82-30 wew. 37 lub 24.

Spółka na bieżąco będzie przekazywała informacje o dalszym postępie robót.

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość podczas budowy nowego odcinka kanalizacji sanitarnej.


Projekt „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew – etap II część II” współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

A A A
01-12-2017
godz.09:52
 


nadchodzące wydarzenia

poniedziałek, 01.06.2020 r. 2856321 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy