Sochaczew Sochaczew Sochaczew
I Kongres Inicjatyw Pozarządowych

12 listopada w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie odbędzie się jedno z najważniejszych wydarzeń środowiska organizacji społecznych w Polsce - I Kongres Inicjatyw Pozarządowych. Wśród gości znajdą się m.in.: Wiceprezes Rady Ministrów Prof. Piotr Gliński, ministrowie i dyrektorzy zajmujący się w polskim rządzie tworzeniem systemu wsparcia trzeciego sektora oraz liderzy środowisk społecznych z całej Polski.

Ideą Kongresu jest umożliwienie spotkania się w gronie społeczników i badaczy społeczeństwa obywatelskiego. Wydarzenie stworzy przestrzeń do dyskusji oraz wymiany doświadczeń organizacji pozarządowych, którym bliskie są wartości łączące pomysłodawców Kongresu: oddolna aktywność obywateli, wspólnota, rodzina, patriotyzm, suwerenność i wolność.

Podczas Kongresu będziemy rozmawiać o roli organizacji obywatelskich w Polsce oraz o mechanizmach gwarantujących ich niezależność. Będziemy dyskutować o tym, jak skutecznie kontrolować działanie instytucji państwa i samorządu oraz o tym, jak wspomagać je w wykonywaniu zadań publicznych. Szczególną uwagę chcemy poświęcić kwestii finansowania działalności sektora NGO. Obok rozmowy na temat potrzebnych zmian w funkcjonowaniu grantów przyznawanych przez instytucje publiczne, chcemy wymienić się praktycznymi doświadczeniami na temat tego, jak budować zróżnicowaną grupę darczyńców.

Organizatorem Kongresu jest Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej - związek stowarzyszeń, których przedstawicieli łączy podobna wrażliwość, zbliżone postrzeganie świata, a także przywiązanie do zestawu określonych wartości. Chcemy, by nasza koalicja była przestrzenią uzgadniania, udoskonalania, a finalnie artykułowania postulatów, które wspólnie uznamy za istotne i wymagające podniesienia w opinii publicznej.

Pełna agenda wydarzenia dostępna jest na stronie Kongresu Inicjatyw Pozarządowych: http://kongres.konfederacjaipr.pl/

 

A A A
06-11-2017
godz.13:07
 


nadchodzące wydarzenia

wtorek, 09.08.2022 r. 3741076 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy