Zapraszamy na szkolenie

Burmistrz Miasta Piotr Osiecki zaprasza przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych na szkolenie, które odbędzie się 14 listopada 2017 r. o godz. 17.00 w kramnicach miejskich, w sali konferencyjnej na II piętrze. Poprowadzi je Andrzej Rybus-Tołłoczko.

Główne tematy szkolenia to nowe wzory oferty, umowy i sprawozdania dla organizacji pozarządowych, które ubiegają się o środki z urzędów miast i gmin.

 

Program:

 

Oferta realizacji zadania publicznego:

- aspekty formalne wypełniania oferty,

- logika konstruowania oferty,

- rezultaty, mierniki - jak organizacja powinna to planować?

- tworzenie kosztorysu do oferty,

- załączniki do oferty.

 

Umowa:

- umowa jako ramowy wzór,

- przekładanie kosztorysu do oferty,

- możliwe przesunięcia środków,

- prawo zamówień publicznych,

- udowadnianie rezultatów,

- ochrona danych osobowych.

 

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego:

- merytoryczne podsumowanie,

- rezultaty, jako główna część sprawozdania,

- rozliczenie faktur,

- potwierdzenie rezultatów.

  

 

A A A
06-11-2017
godz.12:59
 


nadchodzące wydarzenia

środa, 03.06.2020 r. 2858763 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy