Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Więcej wodociągów, więcej kanalizacji

Być może jeszcze w tym roku ruszy budowa kanalizacji sanitarnej w trzech kolejnych miejskich ulicach. ZWiK liczy, że dotacja unijna pozyskana na ten cel pokryje około 70 procent kosztów.

Pod koniec ubiegłego roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji otrzymał decyzję o przyznaniu niemal 800 tys. zł unijnego dofinansowania na budowę sieci sanitarnej w ulicy Kraszewskiego, Lechickiej i Langiewicza oraz wodociągu w Kraszewskiego, Kochanowskiego i Lechickiej. Prace w tym rejonie już zakończono, ale całej kwoty nie wykorzystano, dlatego teraz, z przyznanych spółce pieniędzy, wykonana będzie jeszcze kanalizacja sanitarna w rejonie dworca PKP i zakupiony agregat stacjonarny dla tłoczni przy ulicy Gawłowskiej.

Jak informuje prezes ZWiK Stanisław Grażka, złożony w ubiegłym roku wniosek przeszedł pozytywnie wszystkie szczeble oceny i został zakwalifikowany do realizacji. Według umowy spółka otrzyma z Funduszu Spójności maksymalnie 768 tys. zł dotacji, z własnego budżetu musi wyłożyć około 354 tysiące, by ostatecznie wykonać prace łącznie za 1.122.000 zł.

- Gdy rozstrzygnęliśmy przetarg na prace w rejonie Kraszewskiego i Lechickiej, okazało się, że cały założony przez nas zakres robót uda się wykonać nie za 1,1 mln, ale za 554 tysiące zł. To oznaczałoby zwrot kilkuset tysięcy niewykorzystanej dotacji, którą mieliśmy nadzieję spożytkować na inne projekty. Ponieważ już wcześniej prowadziliśmy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozmowy o nowych odcinkach sieci, wysłaliśmy do funduszu prośbę o zgodę na dalszą budowę infrastruktury sanitarnej, w ramach zaoszczędzonej kwoty - mówi prezes.

NFOŚiGW zgodę wyraził, aneks do umowy o dofinansowanie został już podpisany, a to oznacza, że ZWiK może poważnie myśleć o budowie ponad 500 metrów kanalizacji w ulicach Załamanej, Towarowej i Księcia Janusza. Projekty i uzgodnienia są gotowe, ogłoszono przetarg na wykonawstwo.

- Zebraliśmy oferty firm zainteresowanych budową tej sieci. Obecnie trwa ocena i analiza złożonej dokumentacji. Liczymy, że jeszcze w tym roku rozpoczniemy roboty, które w dużej mierze będą uzależnione od warunków atmosferycznych. Ostateczny termin zakończenia prac ustaliliśmy na koniec maja 2018 roku. Ostatni element projektu to zakup agregatu stacjonarnego dla tłoczni ścieków przy ulicy Gawłowskiej, tuż przy kładce - mówi Magdalena Kaczorowska, kierownik Jednostki Realizującej Projekt.

W I etapie ZWiK ułożył kanalizację sanitarną i wodociąg w czterech ulicach, w następnym przybędą trzy kolejne. Spółka raz jeszcze przypomina właścicielom domów przy ulicach gdzie już zakończono układanie rur i zachęca tych, do których sanitarka dotrze za kilka miesięcy, by przyłączali się do nowej sieci.

- Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne wykonujemy do granicy nieruchomości. Ich przebieg, już na prywatnej działce, zawsze należy uzgodnić w Dziale Technicznym ZWiK. Lepiej zrobić to przed wejściem koparek w teren. Szczegółowy opis warunków technicznych wydajemy bezpłatnie. Promocja będzie obejmowała również obszar ulicy Załamanej - dodaje Magdalena Kaczorowska.

Projekt „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej miasta Sochaczew - etap II część II” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

A A A
12-10-2017
godz.16:09
 


nadchodzące wydarzenia

środa, 26.01.2022 r. 3466986 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy