Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Sochaczew i jego potencjał geotermalny

Sochaczew przystąpił do projektu, którego celem jest sprawdzenie potencjału złóż geotermalnych pod miastem i ich ewentualnego wykorzystania. Jesteśmy jednym z czterech polskich miast objętych międzynarodowym projektem pt. „Energia geotermalna: podstawa niskoemisyjnego ciepłownictwa, poprawy warunków życia i zrównoważonego rozwoju – wstępne studia dla wybranych obszarów w Polsce”.

Projekt jest realizowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 2009–2014 przez zespoły wiodących specjalistów polskich z zakresu geotermii – z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (lidera), Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, Politechniki Wrocławskiej i zagranicznych – z Krajowej Agencji Energii w Islandii oraz Christian Michelsen Research AS w Norwegii, a także z Europejskiej Rady Energii Geotermalnej. Uczestniczą w nim też przedstawiciele: Lądka Zdroju, Konstantynowa Łódzkiego, Poddębic, Sochaczewa – miast i instytucji, dla których opracowane będą ww. studia możliwości wykorzystania geotermii w lokalnym ciepłownictwie, a także propozycje  projektów pilotowych.   

Projekt został zainicjowany przez Ministerstwo Środowiska, a szczególnie przez Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Kraju i Głównego Geologa Kraju – Pana prof. dr. hab. Mariusza Oriona Jędryska. Przedsięwzięcie przyczyni się do rozwoju geo-ciepłownictwa w Polsce, wzmacniając podejmowane przez rząd RP inicjatywy w tym zakresie.  

Wymienione dwa kraje Darczyńców EOG przodują na świecie w zagospodarowaniu ciepła Ziemi: Islandia dzięki wodom i parom geotermalnym, a Norwegia dzięki pompom ciepła. W Polsce natomiast ciepłownictwo geotermalne (pomimo odpowiedniego potencjału w wielu rejonach) jest nadal na wstępnym etapie rozwoju, stąd  też współpraca ze specjalistami z podanych krajów jest dla nas bardzo ważna.   

W ramach Projektu zaplanowano wizyty studyjne w Polsce, Norwegii i Islandii,  konferencje, działania promocyjne, a także m.in. opracowanie wszechstronnego Raportu dotyczącego m.in. wymienionych studiów możliwości, a także propozycji rozwiązań, których wprowadzenie powinno sprzyjać trwałemu rozwojowi ciepłownictwa geotermalnego zarówno w wybranych miejscowościach, jak i w całej Polsce.       

Trzeba podkreślić, że jest to drugi projekt dotyczący ciepłownictwa geotermalnego w Polsce dofinansowany przez Mechanizm EOG. Był on  poprzedzony mniejszym projektem zakończonym w czerwcu tego roku, który skupiał się na wybranych zagadnieniach dla Poddębic.   

Projekt otwiera drogę dla długo oczekiwanej współpracy Polski, Islandii i Norwegii w zakresie energii geotermalnej w ramach mechanizmów finansowych EOG i Funduszy Norweskich w nadchodzących latach, będąc wyjątkową szansą wspólnych projektów i poczynienia istotnego postępu w geotermii w Polsce.

 

Więcej o projekcie na stronie: http://www.eeagrants.agh.edu.pl/

 

Osoby do kontaktów ws. Projektu:

Beata Kępińska, prof. IGSMiE PAN, kierownik Projektu

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Telefon: 18 20 73 218, 601 40 34 76

E-mail: bkepinska@interia.pl

 

 

Dariusz Dobrowolski, zastępca burmistrza miasta Sochaczew

Urząd Miejski w Sochaczewie, ul 1 Maja 16

Telefon: 46 862-27-19

E-mail: dariusz.dobrowolski@sochaczew.pl

 

Magdalena Tuszyńska

Wydział Infrastruktury Miejskiej UM w Sochaczewie

Telefon: 46 862-27-19, wew. 344

E-mail: magdalena.tuszynska@sochaczew.pl

A A A
12-09-2017
godz.09:09
 


nadchodzące wydarzenia

niedziela, 26.09.2021 r. 3346359 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy