Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Zostań policjantem

Jeszcze w tym roku do mazowieckiego garnizonu policji przyjętych zostanie ponad 200 nowych funkcjonariuszy. Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu ogłosił rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby.


Najbliższe trzy planowane przyjęcia do służby odbędą się 22 sierpnia (70 osób), 2 listopada (47 osób) oraz 28 grudnia (86 osób). Funkcjonariusze zasilą pododdziały prewencji w Płocku i Radomiu oraz kilkanaście komend miejskich i powiatowych m.in. w Płocku, Radomiu, Gostyninie, Grójcu, Płońsku, Żyrardowie i Sochaczewie.
Policjantem może być obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, z co najmniej średnim wykształceniem, sprawny fizycznie i psychicznie, o uregulowanym stosunku do służby wojskowej.

- Podejmując służbę w policji, trzeba być odważnym, silnym psychicznie i odpornym na stres. Będąc policjantem można zrobić w życiu wiele pożytecznego służąc ludziom i dbając o ich bezpieczeństwo. Jest to wyjątkowa profesja – wymagająca, ale jednocześnie dająca dużo satysfakcji. Co więcej, decydując o swojej przyszłości, warto wiedzieć, że Policja oferuje szeroki wachlarz możliwości rozwoju, a także uzupełniania swojego wykształcenia na poziomie studiów różnego stopnia, a także w ramach szkoleń specjalistycznych. Konkretną ścieżkę kariery można wybrać w różnych dziedzinach – mówi Agnieszka Dzik, oficer prasowy KPP w Sochaczewie.

Policja szuka pracowników o różnych umiejętnościach i wykształceniu, ale szczególnie mile widziani będą absolwenci studiów magisterskich o kierunku: prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne. Do Policji mogą przyjąć się osoby posiadające minimum średnie wykształcenie (ukończone liceum lub technikum). Mile widziani są również absolwenci klas w których nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania. Dodatkowe punkty zostaną osoby posiadające uprawnienia ratownika lub ratownika medycznego, uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania, uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowej. Mile widziane będzie prawo jazy kat. „A” lub „C”.

Formularze kwestionariuszy osobowych i ankiet bezpieczeństwa osobowego są dostępne w każdej komendzie wojewódzkiej, powiatowej i miejskiej oraz na stronie internetowej www.policja.pl.

 

A A A
15-08-2017
godz.14:10
 


nadchodzące wydarzenia

czwartek, 18.08.2022 r. 3757727 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy