ZWiK wymienia 1,7 km wodociągu

Sochaczewski ZWiK zabrał się za wymianę wodociągu w ulicy Chopina. To największe tegoroczne zadanie spółki, która przed zapowiadanym przez MZDW remontem tej drogi chce położyć niemal 1,7 km nowych ruch.

W listopadzie ubiegłego roku radni zaktualizowali Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych do 2020 r. zakładający kontynuację wcześniej rozpoczętych prac, jak choćby w ulicach Kochanowskiego, Kraszewskiego, Lechickiej i Langiewicza (zadanie zakończone i rozliczone), ale też wprowadzający nowe projekty, jak wymiana wodociągu w ul. Chopina.

- Reagujemy w ten sposób na zawierane przez burmistrza z MZDW czy powiatem porozumienia dotyczące przebudowy centralnych dróg biegnących przez Sochaczew. Tak było w 2015 roku, gdy na wymianę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ulicy Staszica nasza spółka wyłożyła niemal 800 tys. zł. Tak będzie w tym roku z ulicą Chopina – mówi prezes ZWiK Stanisław Grażka.

Przed rokiem burmistrz uzgodnił z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich, iż w Chodakowie w pierwszej kolejności, i to już w tym roku, należy wyremontować ulicę Chodakowską, a zaraz po niej ulicę Chopina. W Chodakowskiej sieci są w dobrym stanie, nie wymagają poważnych nakładów. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w Chopina, gdzie wymienić trzeba prawie 1,7 km rur wodociągowych, co będzie kosztować spółkę ok. 560 tys. zł.

Prace ruszyły kilka dni temu i na razie prowadzone będą na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Kolejową a torami kolejki wąskotorowej. Obejmą wymianę głównych rur przesyłowych oraz przyłączy do poszczególnych posesji. Ekipy przejdą od torów kolejki wąskotorowej aż do ronda Jana Pawła II. Stanisław Grażka zapewnia, że zrobi wszystko, by budowa wodociągu była jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców i kierowców.

- Na niektórych fragmentach będzie trzeba wyłączać jeden pas ruchu, ale to zawsze ostateczność. Sieć po wykonaniu przyłączy będzie sukcesywnie uruchamiana. Spółka na bieżąco będzie przekazywała informacje o dalszym postępie robót. Dziś prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość – dodaje prezes.

Mieszkańcom domów przylegających do ulicy Chopina radzi, by w przypadku pytań dotyczących przyłączy wodociągowych kontaktowali się z przedstawicielami ZWiK, którzy są obecni na terenie budowy lub przyszli do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7. Wszelkich informacji ZWiK udziela również telefonicznie pod nr. 46 862-82-30 wew. 26.

A A A
20-07-2017
godz.08:58
 


nadchodzące wydarzenia

wtorek, 31.03.2020 r. 2788773 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy