Zapraszamy na XVIII Rodzinny Rajd Rowerowy im. Tadeusza Krawczyka

Od dziś ruszają zapisy na XVIII Rodzinny Rajd Rowerowy im. Tadeusza Krawczyka po Ziemi Sochaczewskiej.

Jedziemy w sobotę 19 sierpnia, a trasa rajdu prowadzi przez Sochaczew, ulicami: Płocką, Gawłowską oraz Batalionów Chłopskich w stronę Juliopolu i Młodzieszyna, gdzie odbędzie się postój. Na tym etapie uczestnicy rajdu skierują się w stronę Mistrzewic i Witkowic, gdzie odbędzie się kolejny postój. Potem rowerzyści  ruszą w stronę szkoły w Kamionie Poduchownym, gdzie zapraszamy na  piknik rodzinny z atrakcjami. W drodze powrotnej uczestnicy rajdu pojadą do Witkowic, a dalej kierować się będą prosto do Żukowa, w którym zaplanowany jest kolejny postój.  Wracamy do Sochaczewa, wjeżdżając na plac Kościuszki ul. Płocką. Na placu nastąpi oficjalne rozwiązanie rajdu. 

W rajdzie mogą wziąć udział turyści indywidualnie i grupowo (rodziny, grupy przyjaciół). Osoby poniżej 18 roku życia mogą zostać zapisane jedynie przez rodziców. Dzieci do lat 14 mogą wziąć udział w Rajdzie wyłącznie pod opieką dorosłych.

Zgłoszenia uczestnictwa można składać  w dniach 10 lipca – 10 sierpnia 2017 r.

 ► druk zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej MOSiR www.mosir.sochaczew.pl, czytelnie wypełnić, podpisać i zeskanować,  a następnie skan przesłać mailem na adres rajd.zapisy@interia.pl

 druk zgłoszenia pobrać ze strony internetowej MOSiR www.mosir.sochaczew.pl, czytelniewypełnić, podpisać i przesłać faxem na numer 0-46 862-77-59

► druk zgłoszenia pobrać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Olimpijska 3, na miejscu czytelnie wypełnić i zostawić w sekretariacie.

► druk zgłoszenia czytelnie wypełnić i przesłać pocztą na adres: w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Olimpijska 3,  96-500 Sochaczew.

 

Organizatorami imprezy są Stowarzyszenie Zamek, Poseł Maciej Małecki, Miasto Sochaczew, Sklep rowerowy ‘’od A do Z’’ Pani Anny Krawczyk -  żony patrona Rajdu. W organizacji pomagają też Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, MOSiR i Fight Club Dragon. W tym roku impreza jest wspierana przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

 

Zapraszamy do udziału i czekamy na Państwa zgłoszenia. 

 

XVIII RRR zgloszenia.pdf

 

XVIII Rodzinny Rajd Rowerowy im. Tadeusza Krawczyka po Ziemi Sochaczewskiej

 

REGULAMIN

 

1 . ORGANIZATORZY

Stowarzyszenie Odnowy Sochaczewa "Zamek", Burmistrz Miasta Sochaczew

 

2. WSPÓŁORGANIZATORZY:

Rowery od A-Z – Anna Krawczyk i Andrzej Ząbczyński

Dragon Fight Club Sochaczew,

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie

 

3. RAJD PROWADZI KOMANDOR:

Jacek Spilaszek

 

4. CELE:

* Aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu

* Popularyzacja walorów turystycznych Ziemi Sochaczewskiej

* Popularyzacja i upowszechnianie turystyki rowerowej

* Propagowanie idei ochrony środowiska naturalnego

* Propagowanie turystyki rodzinnej

 

5. TERMIN I MIEJSCE

19 sierpnia 2017 r.:  * godz. 7.45  złożenie kwiatów na cmentarzu przy ul. Traugutta, * godz. 8.00 zbiórka uczestników na Placu Kościuszki w Sochaczewie * godz. 8.00 - 8.45 rozdawanie certyfikatów na Placu Kościuszki w Sochaczewie  * godz. 9.00 START RAJDU z Placu Kościuszki w Sochaczewie.

Trasa 42 km.: Sochaczew – Juliopol – Młodzieszyn – Kamion Poduchowny – Witkowice – Mistrzewice – Żuków –  Sochaczew

 

6. UCZESTNICY I ZGŁOSZENIA

W rajdzie mogą wziąć udział turyści indywidualnie i grupowo (rodziny, grupy przyjaciół). Osoby poniżej 18 roku życia mogą zostać zapisane jedynie przez rodziców. Dzieci do lat 14 mogą wziąć udział w Rajdzie wyłącznie pod opieką dorosłych. Zgłoszenia uczestnictwa można składać wyłącznie w dniach 10 lipca –

10 sierpnia 2017 r. w ► druk zgłoszenia pobrać ze strony internetowej MOSiR www.mosir.sochaczew.pl, czytelnie wypełnić, podpisać i zeskanować,  a następnie skan przesłać mailem na adres rajd.zapisy@interia.pl

druk zgłoszenia pobrać ze strony internetowej MOSiR www.mosir.sochaczew.pl, czytelnie wypełnić, podpisać i przesłać faxem na numer 0-46 862-77-59

► druk zgłoszenia pobrać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Olimpijska 3, na miejscu czytelnie wypełnić i zostawić w sekretariacie.

► druk zgłoszenia czytelnie wypełnić i przesłać pocztą na adres: w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Olimpijska 3,  96-500 Sochaczew.

 

7. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW

* Wszyscy uczestnicy otrzymują imienne certyfikaty udziału w rajdzie (aby je otrzymać należy złożyć formularz zgłoszenia w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji)

* rozdanie certyfikatów jedynie w godzinach 8.00 - 8.45 w miejscu startu

 

8. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

* Posiadanie dokumentu tożsamości, karty rowerowej lub prawa jazdy * Przestrzeganie Kodeksu Drogowego * Przestrzeganie przepisów o ochronie przyrody i zabytków * Pomoc koleżeńska w czasie rajdu * Posiadanie sprawnego roweru * Przestrzeganie niniejszego regulaminu * Uczestnik Rajdu bezwzględnie musi znajdować się w peletonie, który prowadzi komandor Rajdu, a zamyka oznakowany samochód organizatora

 

9. INFORMACJE OGÓLNE

* Rajd otwiera pilot, a zamyka oznakowany samochód organizatorów.

* Przejazdy przez drogi krajowe i wojewódzkie, tory kolejowe odbywają się przy ruchu kierowanym przez policję.

* Wyżywienie i ubezpieczenie we własnym zakresie uczestników.

* Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną za szkody powstałe z ich winy w czasie trwania rajdu.

* Osoby nie przestrzegające Regulaminu zostaną wykluczone z rajdu.

* Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

* Stan nawierzchni dróg i pasa drogowego po rajdzie pozostanie bez zmian

 

OSOBY BĘDĄCE W STANIE WSKAZUJĄCYM NA SPOŻYCIE ALKOHOLU ZOSTANĄ WYKLUCZONE Z RAJDU!

UDZIAŁ W RAJDZIE JEST BEZPŁATNY.

 

Ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorom

A A A
10-07-2017
godz.08:21
 


nadchodzące wydarzenia

piątek, 29.05.2020 r. 2853929 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy