Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Rewolucja na rynku śmieciowym?

16 maja sochaczewscy radni zdecydują, czy miasto przystąpi do Związku Gmin Regionu Płockiego, oraz czy samorząd przekaże mu zadania związane z prowadzeniem gospodarki śmieciowej. Jeśli tak się stanie, obsługa rynku odpadów może być tańsza, sprawniejsza i bardziej ekologiczna.

Nowa ustawa o gospodarce odpadami jest bardzo restrykcyjna, nakłada na miasta i gminy wiele dodatkowych obowiązków. Od 2013 roku wszystkie śmieci wytworzone na terenie miasta staną się własnością ratusza i ten będzie odpowiedzialny za ich odbiór, transport, zgodnie z przepisami składowanie, pobór i rozliczanie opłat wnoszonych przez mieszkańców, ściąganie zaległych należności itp. Tak będzie w całym kraju, dlatego by wypełnić nowe zadania wiele jednostek samorządowych zawiązuje związki międzygminne lub przystępuje do już istniejących, gdyż obsługa rynku śmieciowego jest znacznie tańsza w grupie.

Burmistrz Sochaczewa zaproponował przystąpienie do prężnie działającego Związku Gmin Regionu Płockiego, który nie tylko ma doświadczenie w zarządzaniu odpadami, ale też w pozyskiwaniu pieniędzy unijnych na szeroko rozumianą gospodarkę komunalną. Gdyby radni zdecydowali o przekazaniu Związkowi zadań z zakresu gospodarowania odpadami, ten zająłby się przygotowaniem pakietu uchwał dla Rady Miasta regulujących rynek śmieciowy, procedur przetargowych wyłaniających firmy obsługujących miasto, kompleksowo rozliczaniem kosztów itp. Samorządowa „konstytucja”, czyli ustawa o samorządzie gminnym mówi, że zadania gminy wynikające m.in. z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku mogą być wykonywane przez Związek Międzygminny.

ZGRP tworzy dziś 18 samorządów: Płock, Wyszogród, Nowa Sucha, Słupno, Gąbin, Drobin, Iłów, Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Mała Wieś, Nowy Duninów, Radzanowo, Czerwiński nad Wisłą, Łąck, Stara Biała, Staroźreby. Chęć przystąpienia do Związku wyrażają kolejne gminy: Kampinos, Młodzieszyn, Teresin, Rybno i Brochów.

- W tych gminach mieszka około 300.000 osób, a to oznacza, że ZGRP pozostaje bardzo silnym partnerem w rozmowach z firmami śmieciowymi, może negocjować korzystne rabaty i upusty. Ogólnopolskie firmy zajmujące się odbiorem i utylizacją odpadów wiedzą, jak działa wolny rynek, zatem cena usług oferowana Związkowi reprezentującemu 300 tysięcy klientów i gminie miejskiej, takiej jak nasza, liczącej niespełna 40 tysięcy mieszkańców, może się znacząco różnić – mówi wiceburmistrz Stanisław Wachowski.

Kolejny argumentem przemawiającym za przekazaniem Związkowi odpowiedzialności za gospodarkę odpadami są koszty administracyjne.

- Miasto do obsługi systemu poboru opłat, ewidencjonowania klientów i kontroli opłat musiałoby zatrudnić co najmniej kilka osób, zakupić komputery i program rozliczający mieszkańców z każdego metra sześciennego odpadów. Taka komórka zajmowałaby się przyjmowaniem i weryfikacją deklaracji właścicieli nieruchomości, podpisywaniem umów na odbiór odpadów, wystawianiem faktur, windykacją należności, szczegółową sprawozdawczością. Jeśli wejdziemy do Związku, ten wszystko wykona za nas. Ogólne koszty funkcjonowania systemu będą znacznie niższe, a przecież o to chodzi, by usługę wykonać solidnie, zgodnie z przepisami o ochronie środowiska i tanio – wyjaśnia Wiesław Kowala naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska.

Związek zajmuje się nie tylko ochroną środowiska, ale też pozyskiwaniem pieniędzy na modernizację dróg, szkolenia, ocieplanie szkół. ZGRP w ostatnich latach pozyskał dla swych członków 24.460.000 zł na przebudowę dróg, 4.130.000 zł na rekultywację składowisk śmieci (miasto będzie musiało zmierzyć się z takim problemem), 2.726.000 na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej oraz 1.671.000 zł na szkolenia urzędników i działania poprawiające pracę administracji.

- Cały czas szukamy możliwości pozyskania pieniędzy unijnych. Gdy rozmawiam z ekspertami o środkach z budżetu wspólnoty obejmującego lata 2014-2020, wszyscy zgodnie podkreślają, że premiowane będą duże projekty, o skali obejmującej kilka powiatów, a takie mogą realizować związki międzygminne. Drobne projekty wdrażane przez pojedyncze samorządy, to przeszłość. Był na to czas w latach 2007-2013, teraz faworyzowane mają być zadania prowadzone przez współpracujące ze sobą gminy i powiaty. Takie wspólne zadania to np. budowa schronisk dla zwierząt, ekologicznych wysypisk czy budowa dróg poprawiających komunikację na znacznym obszarze – podkreśla z kolei burmistrz Piotr Osiecki. 

Decyzja o przystąpieniu do Związku i nawiązaniu z nim współpracy w zakresie gospodarki odpadami zapadnie na sesji, 16 maja.

 

A A A
14-05-2012
godz.08:25
 


nadchodzące wydarzenia

niedziela, 28.11.2021 r. 3407057 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy