Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Unieszkodliwiono prawie 66 ton azbestu

Zakończyła się tegoroczna akcja unieszkodliwiania azbestu z terenu naszego miasta.

W listopadzie br. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe "PIOTR" Piotr Jaczyński z siedzibą w Lesznie zakończyło prace polegające na usunięciu i unieszkodliwieniu azbestu pochodzącego z terenu 36 prywatnych posesji. Ostatecznie z terenu Gminy Miasto Sochaczew w ramach podpisanej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Miasto Sochaczew w 2016 r." usunięto łącznie 65,821 Mg odpadów azbestowych. Z dachów budynków zdjęto 13,566 Mg płyt azbestowych, a zmagazynowanego na terenie działek eternitu odebrano w ilości 52,255 Mg.

Koszt zadania wyniósł 21.456,19 zł z czego kwota w wysokości 18.236,00 zł została dofinansowana przez ww. Fundusz. Jednocześnie wkład środków własnych Gminy Miasto Sochaczew wyniósł 3.220,19 zł.

Osoby zainteresowane unieszkodliwieniem azbestu z terenu posesji prywatnych w 2017 roku proszone są o kontakt z Wydziałem Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego przy ul. 1 Maja 16, pok. 42 lub 45A, tel. 46 862 22 35 wew. 337 lub 397.

A A A
07-12-2016
godz.08:42
 


nadchodzące wydarzenia

niedziela, 28.11.2021 r. 3407041 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy