Sochaczew Sochaczew Sochaczew
W oczekiwaniu na dotację
wiadomość pochodzi z:  „Ziemia Sochaczewska”

Do końca października znana będzie wstępna lista rankingowa projektów drogowych, które w połowie sfinansuje dotacja z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” prowadzonego przez wojewodę mazowieckiego. Jeśli przez sito przejdą dwa zadania zgłoszone przez miasto i powiat, to w przyszłym roku burmistrz będzie musiał znaleźć na remont Trojanowskiej (etap I), Płockiej i skrzyżowania Płockiej z Łowicką łącznie 3 mln złotych.

W tej edycji programu wojewoda ma do rozdzielenia, między wszystkich wnioskujących, 95,6 mln zł. To dużo i jednocześnie mało, gdyż cała pula wystarczy na około 60-70 projektów, a prawo do składania wniosków ma ponad 350 mazowieckich gmin i powiatów. Każdy samorząd może opracować jeden wniosek. Dotacja to maksymalnie 50 procent kosztów zadania i nie więcej niż 3 mln zł.

- Jestem optymistą, bo pisząc nasz samodzielny wniosek o dalszy remont Płockiej oraz wspólny z powiatem o przebudowę Trojanowskiej, zadbaliśmy o dodatkowe punkty. Można je uzyskać za kontynuację robót i za partnerstwo z innym samorządem. Ponadto nasze dotychczasowe doświadczenia z programem są więcej niż pozytywne. W ostatnich latach z rządową dotacją remontowaliśmy m.in. ulicę Traugutta, Warszawską, Staszica, a ostatnio most i część ulicy Płockiej - mówi burmistrz Piotr Osiecki.

I etap Trojanowskiej
Jak informuje starostwo powiatowe, pierwszy etap prac na Trojanowskiej może kosztować 5,23 mln zł.

- Liczymy na pięćdziesięcioprocentowe wsparcie wojewody, czyli ok. 2,6 mln zł, a pozostałymi kosztami podzielimy się z miastem. Nasz samorząd wyłoży 1,13 mln, a burmistrz 1,48 mln. Nie da się ukryć, że ul. Trojanowska na całej swej długości jest w makabrycznym stanie i wymaga gruntownej modernizacji. W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować miejskim urzędnikom za pomoc w realizacji tego zadania, bo bez dobrej współpracy niezwykle trudno byłoby przygotować tę inwestycję - mówi wicestarosta Tadeusz Głuchowski.

W przypadku uzyskania dofinansowania, prace ruszyłyby wiosną 2017 roku, a zakończyły się najpóźniej w listopadzie. Gruntowna modernizacja jednej z głównych arterii Sochaczewa w I etapie obejmie kilometrowy odcinek od skrzyżowania z al. 600-lecia do skrzyżowania z ul. Łąkową.

- Wybudowane zostaną chodniki, dwukierunkowa ścieżka rowerowa, przebudowane i rozbudowane będą skrzyżowania, w tym jedno z al. 600-lecia, czyli drogą wojewódzką, jedno z drogą powiatową, czyli ul. Łąkową i pięć z drogami miejskimi. Powstaną też cztery zatoki autobusowe oraz zatoka do kontroli pojazdów. Budowie i przebudowie ulegnie system kanalizacji deszczowej - informuje Małgorzata Dębowska, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg.

Wzorem innych inwestycji zadanie obejmie też przebudowę sieci elektrycznej, wodociągowej, odcinków kanalizacji sanitarnej, a roboty drogowe dotyczyć będą również przejazdu kolejki wąskotorowej. Drugi odcinek ulicy, od Łąkowej do granic miasta za cmentarzem komunalnym, powiat chce remontować w 2018 roku.

Płocka aż do obwodnicy?
Być może w 2018 roku, ale na takie deklaracje jeszcze za wcześnie. Na początku ma zostać wyremontowany jej miejski odcinek kończący się na skrzyżowaniu z ulicą Chełmońskiego. To właśnie drugi drogowy wniosek opracowany przez miasto i przekazany wojewodzie. Płocka w tym roku remontowana jest na odcinku kościół - skrzyżowanie z ulicą Gawłowską, a w przyszłym ma zmienić się nie do poznania także między Gawłowską, a Chełmońskiego. Jeśli miasto otrzyma wsparcie z programu rozwoju infrastruktury drogowej, pojawi się tam nowa nawierzchnia asfaltowa (dwa pasy po 3 metry), ścieżka rowerowa (szerokości 2,75 m), obustronny chodnik (każdy po 2 metry), kanalizacja deszczowa (ponad kilometr długości). Zmiany obejmą skrzyżowanie Płockiej i Łowickiej, na którym planuje się wysepki dla pieszych i nową sygnalizację świetlną.

Swego rodzaju kontynuacją miejskiego projektu będzie dalszy remont Płockiej planowany przez sąsiadów z gminy Sochaczew, którzy w wymaganym terminie złożyli u wojewody wniosek o przebudowę swojego fragmentu tej arterii - między ulicą Chełmońskiego, a szkołą podstawową w Kątach. Projekt zakłada wymianę asfaltu na odcinku 1560 m, dobudowę i wymianę 1400 m chodnika po północnej stronie drogi oraz 280 metrów po południowej. Gdyby gminie udało się także w 2018 roku pozyskać dofinansowanie, do zrobienia będzie tylko 960 metrów asfaltu między szkołą w Kątach a obwodnicą miasta.

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

A A A
13-10-2016
godz.08:58
 


nadchodzące wydarzenia

sobota, 25.09.2021 r. 3345553 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy