Zapraszamy na sesję

27 września radni miejscy spotkają się na kolejnej, dziewiętnastej w tej kadencji sesji. W programie obrad, rozpoczynających się o 14.00 w sali konferencyjnej UM, znalazło się dwanaście uchwał dotyczących m.in. zmian w budżecie, nadania imion mostowi i parkowi, połączenia ZGK i Cmentarza Miejskiego, zgody rady na złożenie wniosku o dofinansowanie unijne na remont trzech parków w mieście.

▪ Poważne zmiany obejmą tegoroczny budżet miasta. Przede wszystkim będzie on bogatszy o: 243,5 tys. zł zwiększonej subwencji oświatowej; 100 tys. zł wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania, które na tej samej sesji zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z jej utrzymaniem; 41,5 tys. zł uzyskane z tytułu dzierżawy miejskich terenów w czasie Dni Sochaczewa i 50 tys. zł darowizny przeznaczonej na budowę chodnika przy ul. Warszawskiej, sięgającego aż do granic miasta. To darowizna od jednej z firm z rejonu centrum handlowego Sonata.

Wyższe będą także wydatki miasta, m.in. na: asfaltowanie ulic i tłuczniowanie dróg (351 tys. zł), dożywanie najuboższych (47 tys. zł), zapewnienie schronienia i noclegów osobom bezdomnym (40 tys. zł). Weryfikacji ulegną kwoty dotacji przyznanych ratuszowi na przełomie 2015 i 2016 roku na remont mostu na Bzurze oraz na umocnienie skarpy w rejonie ul. Traugutta.

Na sesję wróci sprawa budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie. Burmistrz proponuje radnym, aby jeszcze w tym roku przekazać na ten cel 80 tys. zł.

▪ 22 września zakończyły się konsultacje społeczne dwóch projektów uchwał o nadaniu imion parkowi przy ul. Traugutta, którego patronem ma być Fryderyk Chopin, oraz mostowi na Bzurze. Burmistrz zaproponował, by przeprawa nosiła im. majora Feliksa Kozubowskiego, bohaterskiego dowódcy broniącego naszego miasta w czasie Bitwy nad Bzurą 1939 roku. Major jest Honorowym Obywatelem Miasta, jedna z ulic nosi jego imię, a od 17 września dowodzący obroną Sochaczewa jest także patronem 38. dywizjonu zabezpieczenia Obrony Powietrznej stacjonującego w Bielicach. Z kolei park przy ul. Traugutta jest związany z Chopinem za sprawą koncertu, jaki dał 20-letni Fryderyk w budynkach dawnego klasztoru dominikanek.

▪ Prawdopodobnie w połowie października w kasie Urzędu Miejskiego, która za kila dni zostanie przeniesiona do Biura Obsługi Klienta (na parter UM), będzie można regulować płatności podatkowe za pomocą karty, a nie tylko gotówką lub przelewem na konto. By tak się stało, rada musi podjąć stosowną uchwałę.

▪ Radni zdecydują o nabyciu ośmiu działek przy ul. Sadowej, o powierzchni od 3 do 61 m2, oraz jednej działki przy ul. Kochanowskiego o powierzchni 313 m. Przejęcie działek na własność wiąże się z budową i poszerzeniem odcinków tych dróg.

▪ Podjęta zostanie uchwała upoważniająca burmistrza do złożenia wniosku o dotację unijną na remont trzech parków - w Chodakowie, im. Ignacego Garbolewskiego przy szkole muzycznej oraz przy ul. Traugutta. Gotowe są projekty techniczne, studium wykonalności, można zatem ubiegać się o wsparcie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

▪ Rada przyjmie Miejski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2016-2020.

▪ Zapadnie decyzja o połączeniu dwóch dotychczas samodzielnych jednostek budżetowych miasta – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Cmentarza Komunalnego. Majątek cmentarza ma zostać przejęty przez ZGK, podobnie pracownicy. Cmentarz powstał 28 lat temu i do chwili obecnej pochowano tam 3900 osób. Zajmuje powierzchnię 6,5 hektara. Za jego sprawne działanie odpowiada dziesięciu pracowników, w tym siedmiu techniczno-gospodarczych.

 

Na koniec radni wysłuchają sprawozdania skarbnika na temat stanu realizacji dochodów i wydatków miasta w I półroczu 2016. 

A A A
27-09-2016
godz.11:52
 


nadchodzące wydarzenia

niedziela, 12.07.2020 r. 2898974 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy