Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Rekrutacja po Internet

Przypominamy, że nadal trwa nabór Beneficjentów Ostatecznych do Projektu „Sochaczew Miasto e-Innowacji”. W jego ramach można uzyskać darmowy dostęp do Internetu do 2020 r.

Projekt skierowany jest do osób nieposiadających dostępu do Internetu, uprawnionych do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, zasiłku rodzinnego, osób niepełnosprawnych, rodzin zastępczych, jak i osób w wieku 50+. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie w celu uzyskania szczegółowych informacji i pobrania formularzy zgłoszeniowych, mogą się zgłaszać do Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, Urząd Miejski w Sochaczewie ul. 1 Maja 16 p. 405.

Więcej informacji można również uzyskać pod nr telefonu 46 862 22 35, wew. 436.

Projekt współfinansowany jest przez unię europejską, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion.

 

PROGI DOCHODOWE OBOWIĄZUJĄCE Z PROJEKCIE

Gospodarstwa Domowe uprawnione do korzystania pomocy społecznej

Osoba samotnie gospodarująca – 634 zł netto

Osoba w rodzinie, w  której miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza – 514 zł

 

Gospodarstwa domowe upoważnione do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych

Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty – 674 zł netto

Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne – 764 zł netto

 

Osoby niepełnosprawne

Osoby samotnie gospodarujące – 1268 zł netto

Osoba w rodzinie, której dochód (w przeliczeniu na osobę) nie przekracza – 1028 zł netto

 

Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin znajdujących się w trudnej syt. Materialnej, uprawnione do otrzymywania stypendium socjalnego

Na osobę w rodzinie ucznia, dochód nie przekraczający – 456 zł netto

 

Osoby z grupy 50+

Dochód na członka rodziny nie przekraczający – 880,45 zł netto

 

Dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce

Dochód nie przekraczający (w przeliczeniu na osobę) – 1226,95 zł netto

 

Rodziny Zastępcze

A A A
15-07-2016
godz.08:12


nadchodzące wydarzenia

sobota, 25.09.2021 r. 3345553 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy