Sochaczew Sochaczew Sochaczew
25 pomysłów zgłoszonych do SBO
wiadomość pochodzi z:  „Ziemia Sochaczewska”

Do końca lipca mieszkańcy składali projekty do Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. Wpłynęło w sumie 25 wniosków. Ich łączna wartość przekroczyła 9 mln zł. Głosowanie ruszy 30 września. Wtedy wszyscy zadecydujemy, na co w przyszłym roku zostanie rozdysponowane 1 150 000 zł z budżetu miasta.

Podobnie jak w poprzedniej edycji będzie obowiązywał podział na tak zwane projekty małe (do 100 tys. zł), na które przewidziana pula do podziału wynosi 320 tys. zł oraz projekty „duże” (powyżej 100 tys. zł) z limitem 830 tys. zł. Przy takich zasadach wiemy, że co najmniej pięć projektów doczeka się realizacji. Spośród 25 złożonych propozycji, większość, bo aż 15, stanowią projekty duże. Łączna wartość zgłoszonych propozycji przekroczyła 9 mln zł.

Wśród zgłoszonych wniosków pojawia się kilka pomysłów z poprzednich edycji SBO. Są także nowe, ciekawe i innowacyjne przedsięwzięcia, które mogą zdobyć poparcie mieszkańców. Wnioskodawcami są radni miejscy, organizacje pozarządowe, nieformalne stowarzyszenia i indywidualni mieszkańcy miasta. Warto nadmienić, że aż 10 spośród 25 złożonych wniosków wpłynęło od prezesa stowarzyszenia „Sochaczew - Daj się Ponieść”, Daniela Janiaka.

- Do 25 sierpnia wnioski będą weryfikowane przez odpowiednie wydziały urzędu miejskiego. W razie wątpliwości, korekt i idących za tym propozycji zmian w zgłoszonych projektach, pracownicy urzędu będą kontaktowali się z ich autorami. Proponowane zmiany mogą mieć charakter czysto kosmetyczny, jak uzupełnienie tytułu projektu, bądź bardziej złożony, jak kwestia lokalizacji inwestycji, szacowanej wartości zakupu urządzeń itd. Ostateczną listę projektów poddanych pod głosowanie zatwierdzi, powołany przez burmistrza, zespół opiniujący - powiedziała nam naczelnik Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych UM, Agata Kalińska.

Sześcioosobowy zespół opiniujący spotka się najprawdopodobniej w ostatnim tygodniu sierpnia. W jego skład wchodzą: zastępca burmistrza Marek Fergiński, przedstawiciele klubów radnych Rady Miejskiej - Selena Majcher i Marek Kosieradzki, przedstawiciel Sochaczewskiej Rady Sportu Krzysztof Brymora, Rady Działalności Pożytku Publicznego Iwona Woźnicka-Pietrzak i Powiatowej Izby Gospodarczej - Marek Stępowski. Zatwierdzą oni ostateczną listę projeków, które będą poddane pod głosowanie.

A wybór pomysłów przez mieszkańców rozpocznie się 30 września. Swoich faworytów będziemy wskazywać do 14 października. Podobnie jak w poprzednich latach głosowanie przebiegać będzie dwutorowo. Wypełnione ankiety będzie można wrzucać do urn w wybranych punktach na terenie miasta (o ich lokalizacji poinformujemy w kolejnych wydaniach gazety) lub w formie elektronicznej na platformie internetowej: https://budzet.sochaczew.pl. Prawo głosu mają wszyscy mieszkańcy Sochaczewa, którzy ukończą w tym roku 16 lat. Na kwestionariuszach nie trzeba wpisywać swoich numerów PESEL, dla potwierdzenia tożsamości wystaczy imię, nazwisko oraz adres zamieszkania na terenie Sochaczewa. Każdy będzie mógł wybrać maksymalnie dwa projekty z listy. Wyniki głosowania poznamy 31 października 2016 roku, a zwycięskie projekty zostaną włączone do budżetu Sochaczewa na 2017 r.

Prezentujemy kompletną listę 25 projektów złożonych do SBO. Zaznaczamy jednak, że zgłoszone pomysły nie przeszły jeszcze formalnej oceny zespołu opiniującego. Część z nich może zostać odrzucona lub zmodyfikowana. Ostateczną listę projektów, na które będzie można oddawać głosy, a także przypisane im numery, poznamy na początku września.

Maciej Frankowski
maciej.frankowski@sochaczew.pl

PROJEKTY ZGŁOSZONE DO SBO 2017

1. Renowacja sochaczewskich parków
Wnioskodawcy: radni miejscy klubów Sochaczewskiego Forum Samorządowego oraz Prawa i Sprawiedliwości
Szacunkowa wartość:
800 000 zł
Przedsięwzięcie zakłada renowację dwóch sochaczewskich parków - parku Garbolewskich przy ul. Piłsudskiego oraz parku przy ul. Traugutta. UWAGA! - projekt ten najprawdopodobniej zostanie odrzucony przez zespół opiniujący ze względów formalnych. Bliźniaczy wniosek (projekt nr 6), złożony przez tych samych wnioskodawców, dotyczy tylko parku Garbolewskich i to on zostanie poddany pod głosowanie.

2. Remont kaplicy na Wypalenisku
Wnioskodawca:
Marek Księżak
Szacunkowa wartość:
100 000 zł
Celem jest przywrócenie przycmentarnej kaplicy odpowiedniego dla tego typu miejsc wyglądu. Od momentu powstania obiektu w 1988 r. nie były w nim prowadzone żadne znaczące prace remontowo-budowlane. W ramach projektu przewidziane są następujące prace: wymiana okien i drzwi wejściowych, docieplenie oraz odnowienie elewacji zewnętrznej.

3. Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Sochaczewie
Wnioskodawca:
Liliana Maślanka
Szacunkowa wartość:
430 000 zł
Obecnie istniejący parking ma powierzchnię 800 mkw. Teren przewidziany pod projektowany parking nie ma nawierzchni i w sezonie wiosenno-jesiennym stanowi wielką błotną kałużę, z której ciężko się wydostać. Projekt przewiduje ułożenie kostki brukowej wokół budynku szkoły o szerokości 2,5 m (połączenie z istniejącym chodnikiem), powiększenie parkingu wraz z ułożeniem kostki brukowej na całym terenie. W ramach projektu planowana jest także budowa 60 miejsc parkingowych na rowery (3x20 stanowisk) oraz zbudowanie 80 metrów ogrodzenia z czterometrową bramą odgradzającą projektowany parking od boiska szkolnego.

4. Remont łazienek szkolnych
Wnioskodawca:
Jacek Zagajewski
Szacunkowa wartość:
100 000 zł
Projekt przeznaczony jest dla 230 uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 7. Jak uzasadnia wnioskodawca projektu, istnieje pilna konieczność wymiany zniszczonej, wieloletniej instalacji kanalizacyjnej, która w czasie opadów atmosferycznych jest niedrożna. Remont polegać będzie na całkowitej rozbiórce istniejących łazienek (parter i piętro) i zastąpieniu ich kabinami systemowymi (po pięć sztuk na każdej kondygnacji), wymiana białego montażu, rur w pionach aż do studzienek kanalizacyjnych, ułożenie terakoty i glazury oraz niezbędne prace wykończeniowe wraz z wymianą drzwi wejściowych.

5. Remont ulicy i chodników
- ul. Bohaterów Chodakowa
Wnioskodawca:
Barbara Górnicka
Szacunkowa wartość:
500 000 zł
Remont obejmować będzie zdemontowanie dotychczasowych chodników i ułożenie nowych z kostki brukowej wraz z krawężnikami po obu stronach ulicy oraz wyrównanie nawierzchni poprzez wylanie nowego asfaltu. Bohaterów Chodakowa jest ulicą przelotową, łączy się z ulicą Chopina oraz Wyszogrodzką i Kolejową. Nawierzchnia ulicy i chodniki są bardzo zniszczone. Ostatnie kompleksowe prace remontowe były tam przeprowadzane w latach 70. Po przeprowadzeniu kanalizacji ulica pozapadała się, a dotychczasowe wylewki po każdym sezonie zimowym odpadają i tworzą duże dziury w jezdni, co podczas deszczu powoduje, że ulica zamienia się w wielką kałużę. Płyty chodnikowe tworzą nierówności, co, zwłaszcza starszym mieszkańcom, utrudnia poruszanie się, więc często idą środkiem ulicy, narażając się na niebezpieczeństwo.

6. Renowacja Parku Garbolewskich
Wnioskodawcy: radni miejscy klubów Sochaczewskiego Forum Samorządowego oraz Prawa i Sprawiedliwości
Szacunkowa wartość:
800 000 zł
Zakres działań miałby objąć uporządkowanie terenów zielonych z nasadzeniem nowych roślin, renowację stawu, renowację alejek wraz z ławkami i budowę innych elementów tak zwane małej architektury, stworzenie „muzycznego” placu zabaw. Projekt będzie służył najmłodszym mieszkańcom miasta, jak również tym, którzy chcą mieć przyjemne miejsce do rekreacji i wypoczynku.

7. Remont ulic
Wnioskodawca:
Halina Kuzińska
Szacunkowa wartość:
260 000 zł
Projekt zakłada remont dwóch ulic w Chodakowie - Ogrodowej (200 metrów) i Grunwaldzkiej, na odcinku od Ogrodowej do Parkowej (90 metrów). Ulice te nigdy nie były gruntownie remontowane. Przecinają one, zamieszkiwane przez ok. 1000 osób, gęsto zaludnione osiedle. Jezdnia i chodniki są w fatalnym  stanie, dochodzi często do złamań kończyn. Projekt w przypadku obu ulic zakłada rozebranie istniejących krawężników i obrzeży, wykonanie chodnika z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Rozebranie trylinki, korytowanie jezdni, zrobienie podbudowy tłuczniem. Regulacja urządzeń infrastruktury podziemnej. Wykonanie nakładki asfaltowej grubości 5 cm.

8. Boisko do siatkówki plażowej w Chodakowie
Wnioskodawca:
Anna Ulicka
Szacunkowa wartość:
13 000 zł
Na terenie MOSiR przy ul. Chopina znajduje się już jedno boisko do siatkówki plażowej, jednak ilość zawodników biorących udział w rozgrywanych tam turniejach wskazuje potrzebę budowy jeszcze jednego obiektu, co przyczyniłoby się do profesjonalnego i łatwiejszego przeprowadzania zawodów. Projekt zakłada powstanie drugiego placu gry o wymiarach 16x8 m ze strefą bezpieczeństwa i zakup sprzętu do jego wyposażenia.

9. Plac do Street Workout - treningu na świeżym powietrzu
Wnioskodawca:
Łukasz Pawłowski
Szacunkowa wartość:
46 481,70 zł
Inwestycja zakłada stworzenie siłowni zewnętrznej na terenie plaży miejskiej nad Bzurą. Plac ma się znajdować na żwirowej nawierzchni o powierzchni 116,56 mkw. Zamontowane mają być takie urządzenia jak: drążki, poręcze, kola gimnastyczne, drabinki, ławka do ćwiczeń mięśni brzucha. Pomysłodawcą projektu jest jeden ze współorganizatorów Mistrzostw Sochaczewa w Podciąganiu na Drążku i Pompkach. Projekt jest adresowany do każdego miłośnika ćwiczeń plenerowych. Dodatkowo dobrej klasy plac pozwoli na kontynuowanie w Sochaczewie imprez rangi ogólnopolskiej, a z czasem ubieganie się o najbardziej prestiżowe imprezy z Mistrzostwami Polski włącznie.

10. Modernizacja parkingu SCK przy ul. 15 Sierpnia 83
Wnioskodawcy: Jolanta Kawczyńska, Żaneta Zielińska
Szacunkowa wartość:
317 500 zł
Projekt polega na usunięciu starej nawierzchni z trylinki z istniejącego w tym miejscu parkingu oraz wjazdu na posesję. Wyrwaniu pozostawionych po wyciętych topolach pni, zasypaniu dołów, wyrównaniu i utwardzeniu podłoża a także położeniu nowej, mocnej nawierzchni z kostki betonowej i wymianie chodników z płyt betonowych na kostkę. Projekt zakłada również częściowe zagospodarowanie terenu zielonego, znajdującego się za budynkiem SCK. W tym miejscu ma zostać wytyczony teren pod parking, który docelowo pomieściłby około 20 aut. Obszar ten trzeba wyrównać, utwardzić, położyć kostkę betonową oraz wykonać oświetlenie. Dla gości SCK byłoby to duże udogodnienie, gdyż istniejący parking może pomieścić maksymalnie sześć samochodów.

11. Modernizacja łazienek na I i II piętrze w starej części budynku Szkoły Podstawowej nr 3
Wnioskodawcy:
Zofia Owczarek, Sylwia Czułek
Szacunkowa wartość:
100 000 zł
W ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego wymieniono rury wodno-kanalizacyjne oraz wyremontowano łazienki na parterze. Jednak na I i II piętrze stan łazienek wciąż nie odpowiada wymogom, jakie powinny spełniać sanitariaty szkolne, o czym informują pracownicy sanepidu przy każdej kontroli. Projekt złożony do SBO 2017 ma być kontynuacją prac w tym zakresie w miejskiej „trójce”. Po zrealizowaniu projektu beneficjentem będzie cała społeczność szkolna. Szczególnie skorzystają uczniowie (700 osób) i pracownicy szkoły (92 osoby).

12. Zielona ładowarka z WiFi
Wnioskodawca:
Zofia Hatlińska
Szacunkowa wartość:
40 000 zł
Projekt obejmuje montaż dwóch urządzeń: ładowarkę do telefonów i tabletów oraz antenę hot spot umożliwiającą dostęp do darmowego internetu. Autorka projektu proponuje lokalizację takiego zespołu urządzeń przy placu Kościuszki, jako centralnym punkcie spotkań mieszkańców Sochaczewa. Urządzenia mogą być zasilane przez system paneli fotowoltaicznych przetwarzających promienie słoneczne na bezpłatną energię. Dzięki temu wiele sprzętów, także tych wyposażonych w ładowarki indukcyjne, można szybko naładować. System jest samowystarczalny (autonomiczny).

13. Gdzie jest Chopin?
Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Sochaczew - Daj się Ponieść”, Daniel Janiak
Szacunkowa wartość:
250 000 zł
Projekt zakłada zaprojektowanie, zamówienie, wykonanie i montaż figur Fryderyka Chopina tak, żeby pasowały do danego miejsca. Idea zainspirowana wrocławskimi krasnalami jest taka, aby w ciekawych miejscach na terenie Sochaczewa postawić mini pomniki Fryderyka Chopina, np. przy komendzie straży pożarnej - Chopina w hełmie strażackim, koło policji - Chopina i leżące koło niego kajdanki, koło szkoły muzycznej - Chopina z nutkami itd.

14. Park linowy
Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Sochaczew - Daj się Ponieść”, Daniel Janiak
Szacunkowa wartość:
750 000 zł
Park linowy ma powstać na działce wskazanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Z obiektu będą mogły korzystać zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe. Stworzenie różnych tras, łatwych i trudnych, zaspokoi potrzeby wszystkich, zarówno tych, którzy będą tam szukali dobrej zabawy, jak i oczekujących ekstremalnych przeżyć. Obsługa oraz instruktorzy będą zapewniać bezpieczeństwo dla osób korzystających z parku.

15. Bulwary z dechami do tańca nad Bzurą
Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Sochaczew - Daj się Ponieść”, Daniel Janiak
Szacunkowa wartość:
830 000 zł
Projekt jest kolejnym etapem zagospodarowania nabrzeża Bzury w okolicach powstałej w tym roku plaży miejskiej. Zakłada on m.in. wybudowanie bulwarów spacerowych wraz z dechami do tańca, częściowym zadaszeniem, oświetleniem terenu, wygenerowanie miejsc na dwa grille, postawienie ławek.

16. 3 x Muzyka (Disco Sochaczew Festiwal, Rock Sochaczew Festiwal, Rap Sochaczew Festiwal)
Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Sochaczew - Daj się Ponieść”, Daniel Janiak
Szacunkowa wartość:
750 000 zł
W ramach projektu planowane jest zorganizowanie trzech dużych, trzydniowych festiwali (każdy będzie trwał od piątku do niedzieli). W Sochaczewie zagrałyby największe gwiazdy polskiej sceny z wybranych gatunków muzycznych. Imprezy odbywałyby się na terenie wyznaczonym przez urząd miejski. W lipcu wystąpiliby raperzy, w sierpniu gwiazdy disco polo, we wrześniu zagrałyby zespoły rockowe. Dzięki prezentacji różnych gatunków muzycznych, każdy znajdzie coś dla siebie.

17. Angielski za darmo dla sochaczewian
Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Sochaczew - Daj się Ponieść”, Daniel Janiak
Szacunkowa wartość:
100 000 zł
Realizacja projektu pozwoli na poszerzenie horyzontów, podwyższy poziom nauki języka angielskiego wśród mieszkańców Sochaczewa. Zajęcia grupowe z rekrutowanymi uczestnikami będą się odbywać na dwóch poziomach - podstawowym i  średniozaawansowanym.

18. Elektroniczne tablice wyników dla KS Bzura i KS Orkan
Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Sochaczew - Daj się Ponieść”, Daniel Janiak
Szacunkowa wartość:
100 000 zł
Pomysł zakłada zakup i montaż elektronicznych tablic wyników dla dwóch klubów sportowych - Bzury Chodaków i Orkana Sochaczew. Przedsięwzięcie to zwiększy prestiż i funkcjonalność dwóch sochaczewskich stadionów. Dzięki tablicom każdy uczestnik meczu będzie widział wynik, co znacznie uatrakcyjni oglądanie zmagań sportowych.

19. Studio nagrań
Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Sochaczew - Daj się Ponieść”, Daniel Janiak
Szacunkowa wartość:
350 000 zł
W Sochaczewie istnieje dużo zespołów i wokalistów reprezentujących różne gatunki muzyczne. Nie mają oni możliwości zarejestrowania swoich utworów, a tym samym promowania siebie i miasta. Autor projektu proponuje wyznaczenie pomieszczeń do zaadaptowania na potrzeby studia nagrań oraz zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do jego funkcjonowania. Projekt będzie służył wszystkim uzdolnionym mieszkańcom miasta, którzy mają pasje muzyczne.

20. Wiaty rowerowe + szybkie zestawy naprawcze + stojaki rowerowe
Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Sochaczew - Daj się Ponieść”, Daniel Janiak
Szacunkowa wartość:
350 000 zł
W Sochaczewie brakuje miejsc, w których można bezpiecznie zostawić rower oraz dokonać drobnych napraw (np. dopompowania powietrza w oponach). Projekt, dzięki wyznaczeniu miejsc na wiaty rowerowe, zakup szybkich zestawów naprawczych oraz stojaków, ma wyeliminować ten problem.

21. Multimedialny przewodnik po Sochaczewie na smartfona
Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Sochaczew - Daj się Ponieść”, Daniel Janiak
Szacunkowa wartość:
35 000 zł
Projekt zakłada stworzenie aplikacji mobilnej, działającej na smartfonach i tabletach, będącej multimedialnym przewodnikiem po Sochaczewie. Ciekawe miejsca na terenie miasta będą widoczne w aplikacji, odpowiednio opisane i zilustrowane. Warto, aby mieszkańcy sprawdzili, czy znają wszystkie interesujące miejsca na mapie Sochaczewa. Natomiast turystom aplikacja pozwoli lepiej poznać nasze miasto.

22. Tor dla rowerzystów, rolkowców i deskorolkowców
Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Sochaczew - Daj się Ponieść”, Daniel Janiak
Szacunkowa wartość:
830 000 zł
Pod hasłem projektu kryje się przebudowa i modernizacja istniejącego skateparku na terenie MOSiR przy ul. Olimpijskiej. Zakłada on m.in. dobudowanie toru dla rowerzystów i rolkowców. Zdaniem pomysłodawcy, warto stworzyć profesjonalny i bezpieczny tor, który pozwoli rowerzystom i rolkowcom  realizować swoje pasje i aktywnie spędzać czas.

23. Boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum nr 1 i Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Hanki Sawickiej 5-7 w Sochaczewie
Wnioskodawca: Klub Olimpijczyka „Jedynka” - Jolanta Mróz
Szacunkowa wartość:
500 000 zł
Głównymi beneficjentami projektu są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 1, lecz z obiektu korzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy Sochaczewa. Pomysł zakłada budowę boiska piłkarskiego o wymiarach 30m x 62m (pole gry 26m x 56m), z trawą syntetyczną o wysokości minimum 40 milimetrów. W ramach powyższego boiska, w obrysie o wymiarach 20m x 40m będzie również boisko do gry w piłkę ręczną a także linie dwóch boisk do piłki koszykowej i trzech boisk do piłki siatkowej o wymiarach 19,1m x 32,1m (pole gry 15,1m x 28,1m). Dookoła boiska miałaby przebiegać trzytorowa bieżnia z nawierzchnią poliuretanową oraz skocznia do skoków w dal. Ponadto ma powstać budynek sanitarno-szatniowy o powierzchni użytkowej min. 60 mkw. Kompleks miałby zostać oświetlony ośmioma lampami.

24. Klub dla Rodzin Wesoła Chata
Wnioskodawca: Grupa nieformalna „Wesoła Chata”
Szacunkowa wartość:
100 000 zł
Głównym założeniem jest stworzenie miejsca dla rodzin, gdzie będą odbywały się cykliczne spotkania. Staną się one formą rozrywki, miejscem wypoczynku, wymiany doświadczeń, zdobywania wiedzy, wsparcia specjalistów, ale też okazją do integracji. Proponowanym przez autorki projektu miejscem jest Muzeum Ziemi Sochaczewskiego i Pola Bitwy nad Bzurą. Spotkania miałyby się odbywać cyklicznie, raz w miesiącu. Grupę docelową stanowią kobiety w ciąży oraz rodzice z dziećmi od 0 do 6 lat. W ramach spotkań odbywałyby się warsztaty ze specjalistami, m.in: doradcą laktacyjnym, położną, psychologiem, logopedą, fizjoterapeutą.

25. Oświetlenie płyty głównej boiska sportowego
Wnioskodawca: Rugby Veteran’s Orkan Sochaczew
Szacunkowa wartość:
562 957,23 zł
Lokalizacją przedsięwzięcia jest płyta główna boiska stadionu przy ul. Warszawskiej 80, z której korzystają rugbiści i piłkarze. Pomysł zakłada montaż i postawianie sześciu słupów oświetleniowych, po trzy na każdą stronę boiska, wraz z podłączeniem do źródła energii. Obecnie możliwości użytkowania terenu są ograniczone, uniemożliwiają chociażby prowadzenie zajęć w godzinach popołudniowych. Brak oświetlenia stadionu kilkakrotnie wykluczył również nasze miasto i kluby sportowe z organizacji imprez o zasięgu ogólnopolskim.

A A A
17-08-2016
godz.16:42
 


nadchodzące wydarzenia

niedziela, 19.09.2021 r. 3339389 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy