Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Uzbrajają skarpę nad Bzurą
wiadomość pochodzi z:  „Ziemia Sochaczewska”

Firma Strabag umacnia i zabezpiecza osuwisko zbocza Bzury za cmentarzem parafialnym przy ul. Traugutta. Prace są konieczne, ponieważ w 2013 roku doszło tam, po pamiętnej nawałnicy, do osunięcia gruntu. Inwestycja ma zakończyć się najpóźniej do 30 kwietnia 2017 roku. 

W wyniku intensywnych opadów deszczu z czerwca 2013 roku doszło do osunięć ziemi tuż przy ogrodzeniu cmentarza parafialnego przy ul. Traugutta. Istniało ryzyko, że kolejna nawałnica pogorszy sytuację. Dzięki środkom zewnętrznym, wielomilionowej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska pozyskanej przez Urząd Miejski, problem może zostać rozwiązany na długie lata.

W przedsięwzięciu kluczowe jest m.in. wykonanie odpowiednich drenów, które zabezpieczą skarpę przed kolejnym wymywaniem. Jak stwierdzili eksperci, jedynie uporządkowanie stosunków gruntowo-wodnych na obszarze osuwiska zagwarantuje, że nie będzie więcej dochodziło do podobnych zdarzeń. Jest to szczególnie ważne również dlatego, że miasto planuje szereg inwestycji nad Bzurą i na terenie podzamcza. Już w teraz z powodzeniem działa tam plaża miejska i wypożyczalnia kajaków.  W kolejnych latach, jeśli uda się zdobyć unijną dotację, zmodernizowana zostanie dawna przystań oraz całe otoczenie wzgórza zamkowego.

Zakres zleconych firmie Strabag prac obejmuje m.in. usunięcie roślinności, zabezpieczenie powierzchni zbocza przy wykorzystaniu gwoździ gruntowych i stalowej siatki, zabezpieczenie skarpy przy wykorzystaniu gwoździ (kotew) gruntowych o długości 15 m, pokrycie skarpy stalową geosiatką i jej gwoździowanie, budowę konstrukcji oporowej (ściany żelbetowej opartej na palach zbrojonych), budowę palisady, kaszycy na ścianie oporowej wzmacniającej całą konstrukcję. Ostatni etap stanowić będzie uporządkowanie terenu oraz sadzenie drzew i krzewów tworzących nasadzenia ochronne.

Jak poinformował nas Krzysztof Pawlik, nadzorujący zadanie z ramienia firmy Strabag, obecnie ekipy wykonują pale iniekcyjne oraz zbrojenia ściany żelbetowej. Urszula Cielniak, naczelnik Wydziału Inwestycji i Modernizacji UM, bardzo dobrze ocenia tempo prac wykonawcy. Jak nam powiedziała, być może uda się je zakończyć przed terminem.

NFOŚiGW na umocnienie skarpy przeznaczył wstępnie 10 mln zł, jednak po rozstrzygnięciu przetargu okazało się, że zdanie zrealizowane zostanie za połowę tej kwoty. Strabag wycenił swoją pracę dokładnie na 4.476.700 zł. Niewykorzystane pieniądze miasto zwróci NFOŚiGW, by ten np. mógł realizować inne projekty związane z usuwaniem skutków nawałnic. W tym miejscu warto przypomnieć, że w czerwcu 2013 r. osunęła się również skarpa w Chodakowie (rejon ul. Kolejowej). Na odwodnienie tego obszary miasto zdobyło blisko 1,5 mln rządowego dofinansowania i prace związane z budową kanalizacji deszczowej (1,3 km)  właśnie ruszyły. Piszemy o tym w tekście poniżej.

Agnieszka Poryszewska
agnieszka.poryszewska@sochaczew.pl

A A A
17-08-2016
godz.13:16
 


nadchodzące wydarzenia

wtorek, 21.09.2021 r. 3341282 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy