Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Segregujesz? Robisz remont?
wiadomość pochodzi z:  „Ziemia Sochaczewska”

Właśnie weszło w życie kilka zmian związanych z odbiorem śmieci na terenie Sochaczewa. Postanowiliśmy przybliżyć je czytelnikom i przypomnieć, że przez cały rok mogą korzystać z usług PSZOK-u przy ul. Chemicznej.

 

PSZOK czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla większości gmin powiatu sochaczewskiego mieści się na terenie byłego Chemitexu (ul. Chemiczna 8). Firma, która go prowadzi, to Zebra Recykling. Została ona wyłoniona w przetargu ogłoszonym przez gminę Teresin w imieniu sześciu samorządów ziemi sochaczewskiej (oprócz Nowej Suchej), w tym miasta. Za odbiór odpadów PSZOK nie pobiera żadnych opłat. Umowa na prowadzenie punktu obejmuje okres od 1 lipca 2016 do 30 czerwca 2017 roku.

PSZOK czynny jest od 9:00 do 17:00, od wtorku do soboty (z wyłączeniem dni świątecznych). Przyjmowane są w nim tworzywa sztuczne, papier i tektura, szkło, kartony po mleku i sokach, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, metale, odpady zielone, zużyte opony, odpady budowlane i remontowe pochodzące z remontów prowadzonych we własnym zakresie, tekstylia, farby, tusze, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, baterie oraz akumulatory. Jak widać dostarczać można tam większość śmieci i zbytecznych sprzętów.

Istnieje również krótki katalog zawierający odpady, których PSZOK nie przyjmuje. Znalazły się w nim: zmieszane odpady komunalne, materiały zawierające azbest, papę, smołę itp., szyby samochodowe, szkło zbrojone i hartowane, części samochodowe, styropian budowlany i inne, wskazujące na to, że nie powstały w gospodarstwach domowych.

Pracownicy obsługi punktu przy ul. Chemicznej, przyjmując odpady sporządzają dokument potwierdzający ich dostarczenie. Zawiera on m.in. adres nieruchomości, z której pochodzą odpady, rodzaj i masę dostarczonych odpadów oraz datę ich dostarczenia. Obsługa nie wyjmuje odpadów z pojazdów. Wskazuje jedynie miejsce, gdzie należy je umieścić. Transport, załadunek, jak i rozładunek zorganizować należy we własnym zakresie. Jak ustaliliśmy, jesienią odbędzie się kolejna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zatem jeżeli ktoś takie posiada, a sprawa nie jest pilna, nie musi jechać do Chodakowa.

Osoba oddająca odpady do PSZOK ma ponadto obowiązek okazania dokumentu potwierdzającego zamieszkiwanie na terenie gminy miasto Sochaczew oraz aktualnego dowodu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej na konto miasta (może być to np. dowód wpłaty czynszu za mieszkanie za ostatni miesiąc albo ostatni uregulowany rachunek za odbiór śmieci). W Wydziale Ochrony Środowiska wydawane są też specjalne imienne zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami. Wszelkie informacje dotyczące pracy PSZOK udzielane są pod numerami telefonów: 046 861-15-19, 662-967-992.

Zmieniają się też zasady segregacji śmieci. Od lipca nie wsypujemy już popiołu do pojemników razem z odpadami mieszanymi. Wystudzony popiół gromadzimy w oddzielnych workach (koloru szarego).

Wiele gmin stosuje takie rozwiązanie. Chcemy sprawdzić jak funkcjonować będzie ono u nas. Nie ukrywam, że ma ono walor ekonomiczny. Popiół jest ciężki, a my dążymy do ograniczenia masy odpadów przewożonych do instalacji regionalnej – wyjaśnia naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami UM Agnieszka Tomaszewska.

Kolejną szansą na ograniczenie kosztów jest zmiana Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Dzięki temu mamy szansą zmienić region z płockiego na centralny. To wszystko z kolei może realnie przełożyć się ceny.

Obowiązujące teraz stawki śmieciowe będą utrzymane przynajmniej do końca kwietnia 2017 roku. Odbiorem odpadów zajmuje się konsorcjum Remondis&Zebra. Tylko ich oferta wpłynęła na ogłoszony przez ratusz przetarg na odbiór odpadów. Za śmieci segregowane płacimy 12,80 zł od osoby miesięcznie, a za niesegregowane 22 zł. Posiadacze dwóch kart: Sochaczewskiej Karty Seniora 75+ oraz Sochaczewskiej Karty Rodziny mają prawo do 50 proc. zniżki w opłacie, jeśli tylko segregują odpady. Muszą jednak pamiętać, że zniżka będzie naliczona wtedy, gdy za śmieci płacą w terminie. Jeden dzień spóźnienia powoduje, że posiadacze karty tracą prawo do ulgi, warto zatem przelew wykonać z odpowiednim wyprzedzeniem, by piętnastego był na koncie – dodaje Agnieszka Tomaszewska.

Wszelkich informacji na temat gospodarki śmieciowej, terminów, harmonogramów, jej zasad działania na terenie miasta, udziela Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Sochaczewie pok. 43, tel. 46 862-22-35 wew. 410, 411, 412. Na miejskim portalu sochaczew.pl cały czas znajduje się zakładka „Śmieci po nowemu” w której znaleźć można kompendium informacji na ten temat.

Agnieszka Poryszewska

A A A
04-08-2016
godz.13:33
 


nadchodzące wydarzenia

niedziela, 19.09.2021 r. 3339357 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy