Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Płocka ze ścieżką
wiadomość pochodzi z:  „Ziemia Sochaczewska”

Jeszcze w tym roku ratusz chce mieć gotowy projekt dalszej przebudowy ulicy Płockiej aż do granic miasta, wraz z projektem przebudowy drugiej części skrzyżowania Płockiej z ulicą Łowicką. Projektanci mają wskazać, czy i jak uda się w tym rejonie poprowadzić ścieżkę rowerową. Do końca wakacji dokumentację opracuje Biuro Projektowo-Konsultingowe VIAE z Warszawy.

Planowany remont ma objąć: ulicę Płocką na ok. 450-metrowym odcinku od Gawłowskiej do granicy miasta przy ul. Chełmońskiego, wykonanie tam kanalizacji deszczowej, przebudowę skrzyżowania Płockiej i Łowickiej, a być może samej ulicy Łowickiej, do skrzyżowania z Lubiejewską. W tym ostatnim przypadku chodzi przede wszystkim o przedłużenie ścieżki rowerowej.

- Płocka zostanie odwodniona poprzez nową kanalizację deszczową. Położymy tam asfalt, a jeśli będzie trzeba, wzmocnimy podbudowę jezdni. Niezbędna będzie też zmiana geometrii ulicy Płockiej w obrębie skrzyżowania z Gawłowską, gdzie zamierzamy przebudować wysepki, by ciągi pieszo-rowerowe płynnie się ze sobą łączyły. Ułożymy także brakujący odcinek chodnika po północnej stronie Płockiej – mówi burmistrz Piotr Osiecki.

Może się okazać, że lekkiej przebudowie należy poddać także istniejący chodnik, bo miasto chciałoby tam wykonać ścieżkę rowerową.

- Fachowcy ocenią, czy ścieżkę lepiej wyznaczyć po północnej stronie, gdzie mamy chodnik, czy lepszym pomysłem będzie południowa strona. To drugie rozwiązanie wydaje się lepsze dlatego, że ścieżka łączyłaby się z budowaną właśnie na moście, która ma się kończyć w okolicy sklepu U Józefa. Na tym etapie niczego jednak nie przesądzamy. Konkretne rozwiązania przedstawią nam projektanci po dokładnych pomiarach dostępnego terenu – podkreśla z kolei z-ca burmistrza Dariusz Dobrowolski.

Gotowa dokumentacja ma zawierać m.in. koncepcję projektową, plan zagospodarowania terenu i docelowej organizacji ruchu, kosztorysy oraz przedmiary robót. Biuro projektowe ma uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia i opinie.

- Zakładamy, że projekt będzie gotowy do końca wakacji, a wtedy będzie można złożyć wniosek o przyznanie dotacji z rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”. Oczywiście nie wycofujemy się z deklaracji, że pomożemy powiatowi w ramach tego samego programu w zdobyciu dodatkowych punktów na remont ul. Trojanowskiej. Jeśli rada powiatu i pani starosta zdecydują o złożeniu wniosku o dotację, miasto przystąpi do niego jako partner, zajmie się m.in. budową oświetlenia – mówi Piotr Osiecki.

Przypomnijmy, że na razie miasto i powiat skutecznie sięgały po rządowe dotacje. Wspólnie ubiegały się o środki na remont Staszica, a ostatnio o kilka milionów na remont mostu i pierwszego odcinka ul. Płockiej. Obydwie inwestycje w połowie finansuje rząd.

Bez wątpienia Płocka wymaga remontu. W jej przypadku swoje zrobił czas, gdy przed budową obwodnicy z tej drogi korzystali wszyscy udający się w kierunku Płońska, Płocka czy Włocławka. Z dawnej krajowej „2” to była najkrótsza droga do celu. (daw)

A A A
25-07-2016
godz.14:43
 


nadchodzące wydarzenia

niedziela, 28.11.2021 r. 3407041 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy