Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Pożegnanie komendanta Janusza Patury
wiadomość pochodzi z:  „Ziemia Sochaczewska”

W czwartek 30 czerwca, w obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu, inspektora Tomasza Michułki oraz zaproszonych gości, odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zdania obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Sochaczewie przez inspektora Janusza Patury. Jak wynika z informacji udzielonej przez Komendę Wojewódzką w Radomiu, złożył on wniosek o odejście na emeryturę. Uroczystość odbyła się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Inspektor Janusz Patury objął stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Sochaczewie w lutym 2011, kiedy to zastąpił insp. Dariusza Sipaka. Wcześniej insp. Patury kierował komendą w Żyrardowie.

Podczas piastowania przez Janusza Patury funkcji komendanta, sochaczewska KPP odnotowała duży spadek liczby przestępstw, przy jednocześnie rosnącej wykrywalności sprawców. Spadła liczba zarówno poważnych przestępstw kryminalnych (zabójstwa, rozboje z bronią lub niebezpiecznym narzędziem), jak też mniej groźnych w skutkach, takich jak drobne kradzieże lub uszkodzenia mienia.

Odchodzącego  komendanta, poza policjantami, pożegnali samorządowcy ziemi sochaczewskiej (starosta Jolanta Gonta, burmistrz Piotr Osiecki, wójtowie), przedstawiciele lokalnych służb porządkowych, a także diecezjalny kapelan policji ks. proboszcz Piotr Żądło. Nie zabrakło ciepłych słów i okolicznościowych prezentów, oraz życzeń pomyślności na zasłużonym odpoczynku po wielu latach pracy. Burmistrz Piotr Osiecki osobiście dziękował komendantowi za dobrą współpracę z miejskim samorządem, otwartość, szybkie reagowanie na obserwowane zagrożenia.

Tego samego dnia powitano nowego komendanta policji w Sochaczewie. Został nim mł. insp. Michał Safjański, który wcześniej zajmował stanowisko naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Centralnego Biura Śledczego Policji. (s)

A A A
01-07-2016
godz.08:29
 


nadchodzące wydarzenia

piątek, 24.09.2021 r. 3345536 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy