Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Czy będzie kapielisko?

Już jutro 18 czerwca odbędzie się otwarcie plaży miejskiej, zwycięskiego projektu III edycji Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego. Wielu mieszkańców miasta zadaje pytanie, jeśli jest plaża, to gdzie kąpielisko? Prawo wodne dokładnie określa warunki jakie musi spełnić organizator kąpieliska.

Organizacja kąpieliska jest niezwykle skomplikowana od strony formalnej. Obecnie obowiązujące przepisy prawa wodnego to kopia przepisów unijnych, które zupełnie zmieniły warunki tworzenia kąpielisk, w efekcie znacznie utrudniając ten proces. Do chwili obecnej w wielu gminach nie ma wykazu kąpielisk, bo brak jest podmiotu, który podjąłby się prowadzenia kąpieliska i spełniałby tym samym normy ustawy prawo wodne.

Jakie są warunki, które musi spełnić organizator kąpieliska? Przede wszystkim zobowiązany jest do 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym kąpielisko ma być otwarte, przekazać burmistrzowi wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na których planuje utworzyć kąpielisko.

- Organizatorem kąpieliska na terenie plaży miejskiej będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. To ta jednostka, na zasadach umowy użyczenia z Urzędem Miejskim, będzie zarządzać terenami plaży. Budowę plaży wraz z infrastrukturą ukończyliśmy kilka dni temu. Zgodnie z przepisami MOSiR składając wniosek o uruchomienie kąpieliska musi dołączyć opis infrastruktury, w tym urządzeń sanitarnych. Termin w jakim należałoby to zrobić minął 31 grudnia 2015 roku. Jak widać, w tym roku był dla nas nieosiągalny, gdyż budowa plaży ruszyła na początku maja – wyjaśnia burmistrz Piotr Osiecki

Zgodnie z przepisami, organizator kąpieliska składa w ratuszu wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk. Dopiero wtedy Rada Miejska może przyjąć odpowiednią uchwałę tworzącą wykaz kąpielisk na terenie miasta Sochaczew. Taką uchwałę Rada Miejska może podjąć najpóźniej do 31 maja roku w którym zaczyna funkcjonować kąpielisko.

Co kryje się pod szeroką nazwą wniosek? To szereg różnych opinii i pozwoleń, w tym:

  • pozwolenie wodnoprawne i dodatkowe informacje dotyczące planowanego kąpieliska
  • aktualny profil wody w kąpielisku,
  • status kąpieliska w poprzednim sezonie kąpielowym (czynne, nieczynne) albo wzmianka, że wniosek dotyczy kąpieliska nowo utworzonego,
  • opis sposobu gospodarki odpadami,
  • aktualne badania wody,
  • udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpieli,
  • wskazanie przewidywanej maksymalnej liczby korzystających dziennie z kąpieliska,
  • opis infrastruktury kąpieliska, w tym urządzeń sanitarnych

Jak widać, organizator kąpieliska musi dopełnić wszelkich ustawowych procedur w kilku urzędach i instytucjach, począwszy od inspektora sanitarnego, przez starostwo, skończywszy na Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie. Organizator kąpieliska musi przedłożyć podjętą przez samorząd uchwałę, wraz ze wszystkimi załącznikami i przekazać ją do uzgodnienia z Państwowym Inspektorem Sanitarnym, WIOŚ i RZGW. Ten ostatni posiada własne procedury związane z wydawaniem pozwoleń na kąpielisko. W przypadku RZGW na wydanie ostatecznej decyzji można czekać nawet do 10-12 miesięcy.

Droga formalna powoduje, że przed MOSiR-em długa droga do zorganizowania kąpieliska. Teraz zgodnie z obowiązującym regulaminem na terenie plaży obowiązuje zakaz kąpieli. Osoby, które będą chciały wejść do wody, będą robiły to na własną odpowiedzialność, gdyż zarządca terenu nie ma obowiązku zapewnienia nadzoru ratowników, jeżeli kąpielisko nie istnieje.

- Kąpielisko musi spełniać restrykcyjne normy narzucone prawem. Musi być odpowiednia infrastruktura, sanitariaty, zagwarantowane bezpieczeństwo w postaci ratowników i to, co najważniejsze, czyli pozytywne wyniki badania wody. Miejmy nadzieję, że badania przeprowadzone przez stację sanitarną potwierdzą, że woda w Bzurze nadaje się do kąpieli. W przeciwnym wypadku kąpielisko nie spełni norm – podkreśla z kolei wiceburmistrz Dariusz Dobrowolski. 

Organizator kąpieliska może uzyskać wszystkie pozwolenia i uzgodnienia, jednak w przypadku kiedy badania wody wykażą jej znaczne zanieczyszczenie, właściwy organ nie wyrazi zgody na kąpiel w takiej wodzie. MOSIR rozpoczyna całą procedurę organizacji kąpieliska, jeżeli uzyska wszystkie pozwolenia i badania wody będą pozytywne to w następnym sezonie kąpielowym, mieszkańcy Sochaczewa, będą mogli cieszyć się z kompleksowej plaży i kąpieliska miejskiego.  

A A A
17-06-2016
godz.09:34
 


nadchodzące wydarzenia

środa, 22.09.2021 r. 3343072 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy