Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Płocką i skarpę weźmie Strabag?
wiadomość pochodzi z:  „Ziemia Sochaczewska”

Za kilka dni dowiemy się, która firma umocni skarpę rzeki Bzury na tyłach cmentarza parafialnego oraz wyremontuje most na Bzurze. Najprawdopodobniej będzie to Strabag Pruszków, który przystąpił do obydwu przetargów i w obydwu zaproponował najkorzystniejszą cenę. Obydwa projekty uda się zrealizować znacznie poniżej pierwotnie szacowanej kwoty.

Pierwszym dużym projektem obejmującym m.in. przebudowę dróg dojazdowych do mostu na Bzurze, wykonanie prawoskrętu z Płockiej w Gawłowską, ścieżki rowerowej na odcinku kościół św. Wawrzyńca – sklep „U Józefa” oraz remont mostu, zainteresowanych było pięć przedsiębiorstw. Cztery z nich: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego, Konsorcjum Hydro-Instal Sochaczew & PW „A-Z BUD” Radom, Ids-Bud Warszawa oraz P.H.U. Prima Sochaczew zażądały za ten zakres od 5.527.000 do 5.858.000 zł. Konkurentów przebił Strabag Pruszków, który jest gotów wykonać to zadanie za 3.737.300 zł.

Gwarantują jakość
Ponieważ cena znacząco odbiega od stawek konkurentów, a ratusz szacował koszty na 5.900.000 zł, zwrócono się pisemnie do firmy Strabag z pytaniami, czy podtrzymują ofertę i należycie wykonają kontrakt.

- Uzyskaliśmy odpowiedź twierdzącą oraz zapewnienie, że są w stanie za 3,7 mln zł zrealizować pełen zakres prac, przy użyciu odpowiedniej jakości materiałów. Oczywiście w przypadku każdej inwestycji, a szczególnie tak dużej, wartej kilka milionów złotych, wykonawcę trzeba kontrolować. To nie brak zaufania, ale dobra praktyka. Na każdym etapie prace Strabaga oceniał będzie wskazany przez nas inspektor nadzoru, oraz pracownicy Wydziału Inwestycji i Modernizacji – mówi z-ca burmistrza Dariusz Dobrowolski.

Na ten projekt  miasto otrzymało od wojewody dotację, ale warunkiem skorzystania z pieniędzy jest wykonanie wszystkich prac w jednym roku kalendarzowym, zatem ścieżka dla rowerzystów, nowy asfalt na moście, prawoskręt w Gawłowską i stylizowane oświetlenie, pojawią się najpóźniej w listopadzie.

Warto również dodać, że od lat miasto dba o swoje interesy żądając od firm budowlanych nie tylko gwarancji, zabezpieczenia na koncie bankowym kaucji, ale również polis ubezpieczeniowych. Z tej ostatniej drogi ratusz korzystał dwa lata temu, gdy upadła firma remontująca kramnice. Wtedy za jej niedoróbki zapłaciło sopockie towarzystwo Ergo Hestia. Miasto naprawiło m.in. podłogi na tarasach i dach nad patio, a faktury na ok. 90 tys. zł wysłano Hestii.

Skarpa za 4,5 mln
Drugi poważny projekt budowlany, który zapewne także zrealizuje Strabag, to ustabilizowanie i zabezpieczenie osuwiska zbocza rzeki Bzury w rejonie cmentarza parafialnego przy ul. Traugutta. O ten kontrakt walczyło sześć firm, które za wzmocnienie skarpy zażądały (od najtańszej): Strabag Pruszków – 4.476.700 zł, Aarsleff Warszawa - 4.810.050 zł, konsorcjum Hydro-Instal Sochaczew i Soley  z Balic – 5.340.311 zł,  Dabi SM Budny z Ligoty – 5.427.924 zł, Remost Dębica – 5.482.663 zł, a Polaqua Wólka Kozodawska – 5.572 621 zł. To mniej niż zakładano, bo pierwotnie koszt szacowano na 10 mln zł i taką dotację na wzmocnienie osuwiska na przełomie minionego i tego roku otrzymał nasz samorząd od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Podobno od przybytku głowa nie boli, ale ludowe porzekadła raczej nie odnoszą się do postępowań przetargowych, gdzie najważniejsza nie powinna być cena, lecz jakość wykonania robót.

- Jeśli wszyscy oferenci byli gotowi wykonać wzmocnienie skarpy za 4,5-5,5 mln zł, to znaczy, że jest to cena realna. Wszyscy proponowali też pięcioletnią gwarancję na wykonane prace. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przeznaczył na to zadanie 10 mln zł, ale to maksymalna kwota i jeśli roboty wykonamy taniej, niewykorzystaną część dotacji zwrócimy – wyjaśnia z-ca burmistrza Dariusz Dobrowolski.

Skarpa ma być umocniona do 30 kwietnia 2017 roku. Zakres prac jest bardzo duży i obejmuje m.in. usunięcie krzewów, zabezpieczenie powierzchni zbocza przy wykorzystaniu gwoździ gruntowych i stalowej siatki, zabezpieczenie skarpy przy wykorzystaniu gwoździ (kotew) gruntowych o długości 15 m, pokrycie skarpy stalową geosiatką i jej gwoździowanie, budowę konstrukcji oporowej (ściany żelbetowej opartej na palach zbrojonych), budowę palisady, kaszycy na ścianie oporowej wzmacniającej całą konstrukcję. Ważnym etapem będzie uporządkowanie stosunków gruntowo-wodnych na obszarze osuwiska, by więcej nie dochodziło do tak groźnych zjawisk. Zakres tych robót obejmie wykonanie odwodnienia skarpy, systemu drenaży i sieci kanalizacji deszczowej. Ostatni etap to uporządkowanie terenu oraz sadzenie drzew i krzewów tworzących nasadzenia ochronne.

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

A A A
12-04-2016
godz.15:28
 


nadchodzące wydarzenia

poniedziałek, 08.03.2021 r. 3153399 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy