Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Od lipca nowa umowa?

Mimo iż Urząd Miejski w chwili obecnej związany jest do 30 czerwca umową na odbiór odpadów komunalnych, podjęto już działania mające na celu zapewnienie ciągłości usługi. Kilka dni temu ogłoszony został przetarg nieograniczony na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Miasta Sochaczew”. Na złożenie ofert potencjalni wykonawcy mają czas do 15 kwietnia.

- Tak wczesne rozpoczęcie procedury daje nam komfort czasu. Nauczeni doświadczeniem z poprzednich przetargów celowo ogłosiliśmy to postępowanie na kilka miesięcy przed końcem obecnej umowy. Gdyby coś poszło nie tak, zostanie sporo czasu na ogłoszenie jeszcze jednego postępowania – mówi wiceburmistrz Dariusz Dobrowolski.

Oferenci w dalszym ciągu będą wyliczali swoje stawki bazując na cenie za odbiór odpadów komunalnych „na bramie” w regionalnej instalacji w Płońsku, która wynosi obecnie 324 zł brutto za tonę. Niestety ratusz nie ma możliwości wyznaczenia innej Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, jak ta w Płońsku. Miasto Sochaczew jest przyporządkowane w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (uchwała sejmiku województwa mazowieckiego) do Regionu Płockiego, w którym działają dwie instalacje regionalne do których należy przekazywać zmieszane odpady komunalne – jedna w Płońsku i druga prowadzona przez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach. Przedsiębiorstwo w Płońsku za przyjęcie 1 tony śmieci zmieszanych żąda 324 zł brutto, a Kobierniki - 345,60 zł brutto (ceny podane na stronach internetowych  przedsiębiorstw). Instalacje te zlokalizowane są w odległości ok. 60 km od Sochaczewa. Firma która wygra przetarg na obsługę rynku śmieciowego w naszym mieście, będzie swe usługi świadczyła od 1 lipca 2016 roku do 30 kwietnia 2017 roku. 

- Do rozstrzygnięcia przetargu został jeszcze miesiąc i mam nadzieję, że w tym postępowaniu wystartuje większa liczba oferentów, co spowoduje pojawienie się korzystniejszych ofert dla naszego miasta – mówi wiceburmistrz.

A A A
19-03-2016
godz.09:57
 


nadchodzące wydarzenia

niedziela, 19.09.2021 r. 3339357 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy