Konsultacje nad Strategią

W związku z zakończeniem prac nad opracowaniem "Strategii Rozwoju Gminy Miasto Sochaczew na lata 2016-2024" Burmistrz Miasta Sochaczew zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych nad projektem wspomnianego dokumentu, które rozpoczynają się 25.02.2016r.

Strategia Rozwoju Miasta jest podstawowym dokumentem, dzięki któremu gmina jest w stanie zaplanować długofalowe działania i jednocześnie zhierarchizować potrzeby. Dokument ten określa priorytety, cele i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego miasta.

Mając na względzie powyższe ważne jest, aby w konsultacjach uczestniczyli mieszkańcy miasta, których sugestie będą cenną wskazówką do stworzenia ostatecznej formy dokumentu odpowiadającego na potrzeby naszej lokalnej społeczności. 

Konsultacje odbędą się w formie zbierania opinii. Opinie można składać w Biurze obsługi Klienta Urzędu Miasta od 25 lutego 2016 r. do 10 marca 2016 r. w formie pisemnej na formularzu, który jest udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej i Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Sochaczewie (pobierz formularz) lub drogą elektroniczną poprzez platformę konsultacyjną pod adresem https://konsultacje.sochaczew.pl

Serdecznie zapraszamy do konsultacji.

A A A
25-02-2016
godz.10:12
 


nadchodzące wydarzenia

środa, 08.04.2020 r. 2797487 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy