Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Mieszkańcy ufundują sztandar dla wojska
wiadomość pochodzi z:  „Ziemia Sochaczewska”

20 stycznia w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą zawiązał się Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru dla 38. dywizjonu zabezpieczenia Obrony Powietrznej. Formacja od stycznia 2013 roku stacjonuje w Bielicachi przez całą dobę strzeże polskiego nieba.

Dowódca dywizjonu ppłk Maciej Majkowski podkreśla, że przez trzy lata żołnierze poznali Sochaczew, jego mieszkańców, wielu zakochało się w ziemi sochaczewskiej, stąd pomysł, by związki z miastem i powiatem potwierdzić sztandarem. Znajdą się na nim ściśle określone dla sztandarów jednostek wojskowych symbole, takie jak krzyż kawalerski, dwie gałązki wawrzynu, wizerunek orła białego, numer jednostki wojskowej i napis „BÓG HONOR OJCZYZNA”, a jeśli sztandar funduje lokalna społeczność, za zgodą Ministra Obrony Narodowej można na jednym z płatów umieścić herby miejscowości i symbole związane z historią jednostki.

Sztandar zbliża
Jak mówi ppłk Maciej Majkowski, procedura i harmonogram prac nad sztandarem są jasno określone. Pierwszy etap to powołanie Społecznego Komitetu Fundatorów, dlatego 20 stycznia w muzeum ustalono szczegóły i podpisano akt organizacyjny. Komitet tworzą: poseł na Sejm Maciej Małecki – przewodniczący honorowy, burmistrz miasta Sochaczew Piotr Osiecki – przewodniczący, starosta sochaczewski Jolanta Gonta – zastępca przewodniczącego, wójt gminy Sochaczew Mirosław Orliński – zastępca przewodniczącego, dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą Paweł Rozdżestwieński – skarbnik komitetu, kierownik działu historii w MZSiPBnB Jakub Wojewoda – sekretarz oraz dyrektor ZS im. J. Iwaszkiewicza Hanna Bonecka (w szkole działa tzw. klasa mundurowa) i Komendant Hufca ZHP Krzysztof Wasilewski.

- To będzie wielkie święto dla naszej społeczności lokalnej, ogromna lekcja patriotyzmu dla młodych ludzi. Polski mundur symbolizuje to, co najlepsze – honor, odwagę, przywiązanie do tradycji, uniwersalnych wartości. Od 2013 roku, gdy do miasta sprowadziła się 3. Warszawska Brygada Rakietowa a wraz z nią 38 dywizjon, ściśle współpracujemy z ich dowódcami i kadrą. Jestem przekonany, że inicjatywa ufundowania sztandaru dla 38, dywizjonu będzie kolejnym krokiem zbliżania wojska do lokalnej społeczności, a samorządy jeszcze mocniej zaangażują się w życie armii – mówi burmistrz Piotr Osiecki.

Od pomysłu do realizacji z pewnością minie kilka miesięcy. Pierwszym etapem prac będzie wystąpienie przewodniczącego komitetu do Ministra Obrony Narodowej z prośbą o zgodę na ufundowanie sztandaru. Dopiero po otrzymaniu formalnego pozwolenia będzie można przystąpić do projektowania sztandaru i kolejnych etapów prac.
Trochę historii

38. dywizjon zabezpieczenia Obrony Powietrznej wchodzi w skład 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej, od trzech lat stacjonującej w pobliskich Bielicach. Wywodzi się ze sformowanego w 1962 roku dywizjonu dowodzenia, który na początku zajmował się przede wszystkim zapewnieniem ciągłości pracy dywizji. W 1980 roku rozszerzono zakres działania dywizjonu, a na jego wyposażeniu znalazły się przeciwlotnicze zestawy rakietowe STRZAŁA. W 1988 roku dywizjon stał się samodzielną jednostką – 83. dywizjonem dowodzenia Obrony Powietrznej wchodzącym w skład Brygady Rakietowej.

Na przełomie roku 2011/2012 następuje przeformowanie jednostki z 83. dywizjonu dowodzenia Obrony Powietrznej w 38. dywizjon zabezpieczenia Obrony Powietrznej. Jednostka specjalizuje się w zadaniach związanych z zabezpieczeniem funkcjonowania stanowiska dowodzenia brygady, a w jej skład wchodzą m.in. bateria dowodzenia i zabezpieczenia oraz dwie baterie przeciwlotnicze. Głównym uzbrojeniem dywizjonu są przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe GROM.

Od chwili sformowania w 1962 roku dywizjon przez cały czas stacjonował w Warszawie, dopiero na przełomie roku 2012/2013 jednostka przenosi się do koszar w Bielicach. Uroczyste powitanie 3. WBR OP oraz 38. dzab OP odbywa się wiosną 2013 roku na placu Kościuszki. Żołnierze dywizjonu to świetnie wyszkolona kadra zaangażowana w Siły Szybkiego Reagowania NATO i Siły Odpowiedzi NATO. Żołnierze regularnie biorą udział w międzynarodowych ćwiczeniach poligonowych.

Piotr Kierzkowski
piotr.kierzkowski@sochaczew.pl

A A A
02-02-2016
godz.09:56
 


nadchodzące wydarzenia

środa, 22.09.2021 r. 3343026 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy