Sochaczew Sochaczew Sochaczew
To była wymagająca wspólna inwestycja
wiadomość pochodzi z:  „Ziemia Sochaczewska”

Jej przebudowa trwała siedem miesięcy i kosztowała ponad sześć milionów złotych. Największa inwestycja 2015 roku w Sochaczewie dobiegła końca. We wtorek 5 stycznia nastąpiło oficjalne otwarcie zmodernizowanej, powiatowej ulicy Staszica. 

Ulica została przebudowana na pełnym 1732-metrowym odcinku, od skrzyżowania z ul. Warszawską do al. 600-lecia i Trojanowskiej. Przedsięwzięcie rozpoczęło się 18 maja ubiegłego roku i zostało ukończone tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Inwestycja mogła ruszyć dzięki dobrej współpracy samorządów miejskiego i powiatowego oraz dzięki dofinansowaniu wojewody. Kluczowym elementem dla realizacji zadania było bowiem pozyskanie dotacji w wysokości 2,48 mln zł z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”. Wkład własny powiatu wyniósł milion złotych. Resztę pieniędzy dołożył Urząd Miejski w Sochaczewie.

Miasto dało ponad trzy miliony
Chociaż ulica Staszica jest ciągiem komunikacyjnym zarządzanym przez powiat, to największy wkład finansowy w jej przebudowę wniósł samorząd miejski. Ratusz dołożył w sumie do przedsięwzięcia ponad trzy miliony złotych. Pamiętać należy, że inwestycja obejmowała nie tylko modernizację nawierzchni jezdni. Ogromna część zadania polegała na kapitalnej przebudowie  infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej czy elektrycznej. Stąd niejednokrotnie na terenie budowy prace były prowadzone przez kilku niezależnych wykonawców.

Na sesji rady miejskiej 2 lutego 2015 roku radni podjęli uchwałę o pomocy finansowej dla samorządu powiatowego na przebudowę ul. Staszica. Były to dwa miliony złotych. Kolejne środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie na sesji rady miejskiej 20 marca. Wówczas radni przyznali pół miliona złotych na wymianę oświetlenia. Za te pieniądze postawiono 57 nowych słupów – 41 tradycyjnych i 16 ozdobnych. Te ostatnie zamontowano na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Pokoju. Następną „transzą” z budżetu miasta były środki na wymianę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Zadaniem tym zajął się sochaczewski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, a kosztowało ono blisko 800 tys. zł.

Wstęga przecięta
Ruch na Staszica przywrócono przed świętami Bożego Narodzenia. Symboliczne otwarcie miało jednak miejsce we wtorek 5 stycznia przed komendą Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: burmistrz Piotr Osiecki; zastępca burmistrza Dariusz Dobrowolski; wicestarosta Tadeusz Głuchowski; przewodniczący rady powiatu Andrzej Kierzkowski; dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, Małgorzata Dębowska; członek zarządu powiatu Anna Ulicka; inspektor nadzorujący inwestycję Dariusz Zieliński; kierownik Oddziału Inwestycji Drogowych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, Andrzej Zych oraz proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca Piotr Żądło, który poświęcił zmodernizowaną ulicę.

Przedstawiciele władz samorządowych zapowiadali jednocześnie, że to nie koniec współpracy. W tym roku szykuje się kolejna duża, warta sześć milionów złotych, inwestycja dotycząca poprawy infrastruktury drogowej na terenie miasta.

- Podczas realizacji tego przedsięwzięcia powstała inna, niematerialna wartość współpracy pomiędzy dwoma sochaczewskimi samorządami. Kolejnym krokiem będzie zaplanowana na ten rok modernizacja mostu na Bzurze i dróg dojazdowych do ulic Warszawskiej i Płockiej. Zadanie to będzie również realizowane przy wsparciu środków pozostających w dyspozycji wojewody mazowieckiego – zapewniał burmistrz Piotr Osiecki.

O tym, jak wymagająca była to inwestycja, mówił z kolei wicestarosta Tadeusz Głuchowski.

- Zakończyliśmy jedną z najtrudniejszych inwestycji powiatowych. Na budowie przebywało czasem jednocześnie pięć - siedem ekip, ich działania należało w odpowiedni sposób skoordynować. Odbyło się to dzięki dobrej współpracy naszych samorządów, a w szczególności urzędników dbających o prawidłowy przebieg inwestycji. Otwarcie zmodernizowanej ulicy Staszica jest bardzo ważne dla mieszkańców Sochaczewa, ale i całego powiatu. Wiemy, że przez lata mieszkańcy o tę przebudowę usilnie zabiegali – komentował Tadeusz Głuchowski.

Nie tylko asfalt
Głównym wykonawcą robót drogowych była firma Strabag Sp. z o.o. z Pruszkowa. Ogólny zakres prac obejmował nie tylko nakładkę asfaltową i chodniki, ale również zjazdy do przylegających do ulicy posesji. Powstało ich 100 - dwa o nawierzchni bitumicznej i 98 z kostki brukowej. Wykonanych zostało także osiem skrzyżowań (w tym odtworzenie nawierzchni ul. Toruńskiej). Szerokość jezdni jest zmienna. Wynosi ona od 6,10 m do 9,54 m. Podobnie jest z chodnikami, których szerokość mieści się w przedziale od 1,5 m do 5,4 m. Ścieżka rowerowa, będąca jednocześnie elementem ciągu pieszo-rowerowego, ma długość 1655 metrów i szerokość 1,5 m.

Dla kierowców samochodów zbudowano trzy zatoki postojowe z 35 miejscami parkingowymi. Przebudowano także trzy zatoki autobusowe o łącznej powierzchni 305 mkw. Na ulicy Staszica znajduje się w sumie 140 studzienek (87 wpustowych, 52 włazowych i jedna zintegrowana). Postawiono 128 pionowych znaków drogowych. Oznakowanie poziome jezdni zajmuje łącznie powierzchnię ponad 830 mkw., przy czym obejmuje ono 15 przejść dla pieszych oraz jedną linię przystankową. Ponadto przy dwóch przejściach przez pasy zainstalowano nową sygnalizację świetlną z zasilaniem solarnym. Dla zachowania bezpieczeństwa zamontowano barierki ochronne o łącznej długości prawie 500 metrów oraz pięć słupków blokujących.

Maciej Frankowski
maciej.frankowski@sochaczew.pl

A A A
13-01-2016
godz.11:54
 


nadchodzące wydarzenia

piątek, 24.09.2021 r. 3345542 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy