Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Rewitalizacja nad Utratą
wiadomość pochodzi z:  „Ziemia Sochaczewska”

W styczniu Urząd Miejski ogłosi przetarg na wykonanie projektu obejmującego rewitalizację terenów nad Utratą w Chodakowie. Będzie to pierwszy etap prac, gdyż wykonawca opracuje projekt na część terenów, tj. rewitalizację parku przy ulicy Chopina. 


Standort Stuttgart

Dokumentacja przygotowana przez biuro Heinle, Wischer und Partner Architekci ma się opierać na koncepcji zagospodarowania kwartału pomiędzy ulicami Młynarską, Chopina i Parkową. Koncepcja jest w posiadaniu ratusza od połowy listopada 2015 roku i była prezentowana już na łamach „ZS”.

Prace nad rewitalizacją tego terenu będą prowadzone dwutorowo. Spowodowane jest to faktem, iż obszar nad Utratą objęty został ochroną konserwatorską, dlatego ratusz wystąpił o uzyskanie odpowiedniej zgody na przeprowadzenie prac rewitalizacyjnych do płockiego oddziału Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W odpowiedzi konserwator poprosił o przeprowadzenie niezbędnych analiz dendrologicznych roślinności znajdującej się na tych terenach, by precyzyjnie wyznaczyć obszar działań.

- Wydzielamy teren parku przy ulicy Chopina, ponieważ na tym obszarze dokumentację dendrologiczną już posiadamy. To oznacza, że możemy rozpocząć prace nad dokumentacją budowlano – wykonawczą parku. Dla pozostałej części terenów niezbędne pozwolenia i uzgodnienia powinniśmy uzyskać od konserwatora do końca 2016 roku – wyjaśnia z-ca burmistrza Dariusz Dobrowolski.
Rada Miasta wydzieliła pieniądze w Wieloletniej Prognozie Finansowej na studium, dokumentację techniczną i roboty budowlane. Na lata 2016-2017 zabezpieczono kwotę 1 mln zł. Urząd Miejski w 2016 roku zamierza wydać 100 tys. złotych, z których pokryte zostaną wydatki na dokumentację budowlaną parku w Chodakowie i wszelkie analizy wymagane przez konserwatora zabytków. Pozostałe 900 tys. będzie stanowiło wkład własny do wniosku o dotację unijną. Ratusz przygotuje stosowny wniosek, gdy gotowe będą projekty budowlane i kosztorysy. Początek prac w terenie planowany jest na rok 2017.

Projekt budowlano – wykonawczy zostanie przedstawiony w Urzędzie Miejskim najprawdopodobniej w lutym tego roku. Będzie zawierał dokładne plany, położenie budowli architektonicznych, fontanny, ścieżek, materiały użyte do budowy itp.

- Po otrzymaniu tego dokumentu będziemy chcieli przedstawić go mieszkańcom Chodakowa do konsultacji. To bardzo ważny element tego przedsięwzięcia, ponieważ to właśnie mieszkańcy tamtych terenów będą wiedzieć najlepiej, co należałoby poprawić w projekcie, aby spełniał swoją funkcję i ich wymagania – mówi burmistrz Piotr Osiecki.

Twórcy koncepcji założyli w swoich planach, iż tereny nad Utratą staną się terenem  aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, miejscem wypoczynku dla całych rodzin. - W naszych założeniach  ingerencja w przyrodę została ograniczona do minimum, roślinność w tym miejscu będzie dominować, dlatego oczekujemy od wykonawcy projektu budowlano - wykonawczego, aby w swoich pracach kierował się założeniami z koncepcji – dodaje Piotr Osiecki.

Należy przypomnieć, iż koncepcja zagospodarowania terenów nad Utratą zakłada m.in. budowę ruchomego pomostu dla kajaków, podestów dla wędkarzy, pola piknikowego. Przed wiatrem i deszczem mają chronić gości jedna lub dwie drewniane wiaty. Nad pobliskim stawem ma przebiegać pomost. Objęty koncepcją teren przetną szlaki pieszo-rowerowe. Nie zabraknie siedzisk, ławek, oświetlenia.

Piotr Kierzkowski
piotr.kierzkowski@sochaczew.pl

A A A
12-01-2016
godz.10:51
 


nadchodzące wydarzenia

niedziela, 26.09.2021 r. 3346331 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy